Šviesos diena, Šv. Liucija
Šviesos diena, paženklinta auka Alkstantiems ir vargšams. Ir meile motinai šventa, Maldos galia ir atjautos jėga. Atminkite Liuciją Ir sielą josios…