Ramybės angelai

Ramybės angelai

Ramybės angelai

Ramybės angelai
Prie kapo saugoja
Per lietingas dienas
Ir žvaigždėtas naktis,
Čia ilsisi brangieji,
Kurių pasiilgę gedime
Aplankydami maldomis.

X