Su vardo diena Aušriui

Su vardo diena Aušriui

Siek pamatyti šviesų rytą,
Plačius tikėjimo kelius,
Išgirsti Viešpaties žodį,
Kuris suspindėtų gailestingumu.
Tiktai viena Aušriaus akimirka –
Ir širdis džiaugiasi
Gyvenimu dosniu,
Suradęs vilties kelius
Gyvenk palaimintas,
Tikėk maldos žodžiu,
Nes atgaila išlaisvina nuo nuodėmių,
Gali tarnauti Viešpačiui amžinai.

–Aušrius (01.22)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė