Su vardo diena Aušriui
Su vardo diena Aušriui Siek pamatyti šviesų rytą, Plačius tikėjimo kelius, Išgirsti Viešpaties žodį, Kuris suspindėtų gailestingumu. Tiktai viena Aušriaus akimirka – Ir širdis džiaugiasi Gyvenimu dosniu, Suradęs vilties kelius Gyvenk palaimintas, Tikėk maldos…
Su vardo diena Aušrinei
Su vardo diena Aušrinei Žmogus turi svajonių, Paukštis – vilties sparnus, Tikėk vasaros padange, Kuri suspindi nuo širdies maldų. Tikėjimas, Tau Aušrine, Padės išlikti po kančių, Surask krikščionišką palaimą Su nuoširdžiu vardadienio…
Su vardo diena Aušrai
Su vardo diena Aušrai Paukšteliai džiaugiasi pavasariu Pakeldami vardadienio sparnus, Tikėdama, Aušra, giedra padange Palik draugams laimės takus. Tegul kiekvienas prasmingas darbelis Dovanos dvasinius vaizdus, Suspindėsi Viešpaties ramybe, Kaip angelas globosi namus. Palik…
Su vardo diena Austrai
Su vardo diena Austrai Drėgni rudens lašai Nuplauna vardadienio taką, Gyvenimas suspindi Austros širdyje, Palaimintas lietus palydi, Kai nuoširdžiai su maldomis skubi. Vilties lietus tave palydi, Kai plaka dvasingumas širdyje, Gyvenimo keliuose…
Su vardo diena Austėjai
Su vardo diena Austėjai Geltonas tulpes, Tau Austėja, padovanosime, Šypsokis, būk laiminga kelyje, Tegul širdelė plaka, Ilgai santarvėje gyvena, Akyse suspindi minčių šiluma. Čia du keliai – Pasitikėjimo ir dvasinės pilnatvės, Visi jie…
Su vardo diena Aurorai
Su vardo diena Aurorai Atmerk, Aurora, akis, Matyk ramią jūrą Ir vakaro šiltus krantus, Skrendančios gervės Dovanos Tau viltį, Gyvenimas atrodys nuostabus. Stebėk, kai saulė leidžiasi, Artėja vakaro sapnai, Ten visos žvaigždės Eilėmis suspindi, Kad…
Su vardo diena Aurimei
Su vardo diena Aurimei Žiemos padangė, Šviesios žvaigždės Suspindi širdies maldomis. Žodžiuose pasilieka Vardadienio balsai. Aurimės Širdelė Suspindi su vasario šaltais lašais, Reikia išgirsti palaimintus žodžius, Kad pasimirštų kančios lietus. Palik šviesius prisiminimus, Kad draugai…
Su vardo diena Aurimui
Su vardo diena Aurimui Tikėk, Aurimai, Kai saulė teka Palikdamas vilties sapnus, Padangėje suspindi vilties žvaigždės, Gyvenimo svajonėmis pasidalini. Paukštis nuskrido toli, toli Palikdamas viltį, Džiaugsmo akis, Laikas grąžina vilties kelią, Džiaugiesi žengdamas žingsnius, Stiprybė…
Su vardo diena Aurėjai
Su vardo diena Aurėjai Paliks dangus, Tau Aurėja, Žemėje spindulius šiltus, Šviesius krantus ir ramią jūrą, Galėsi plaukti su laivais, Iškėlusi vardadienio bures. Kai vilties lašai suspindės Nuo širdies džiaugsmo ir…
Su vardo diena Aurelijui
Su vardo diena Aurelijui Maldos lietus nuplauna Aurelijaus kasdienybės kelią, Šypsokis ir toliau gyvenk. Kai skausmas, liūdesys, kančia užklups, Ištark šviesiausius žodžius – Būk ČIA, Kuris gailestingumu Suspindės vardadienio šviesoje. Džiaukis ryto padange, Nes…
Su vardo diena Aurelijai
Su vardo diena Aurelijai Mintimis, Aurelija, Nuplauk į kitas šalis, Nes draugų laukimas Suspindi dvasine viltimi. Esi labai reikalinga – Kaip dangaus žvaigždė. Švinta naujas rytas – Bus vardadienio diena, Mylėk gyvenimą ir…
Su vardo diena Auksei
Su vardo diena Auksei Lauk, Aukse, spindulėlio Ir šilto vasaros lietaus, Nes žiema užpustė kelią Su sausio snaigėmis. Suspindi vardadienio ledas, Prie namų slidu, Tik vilties žingsneliai Palydės visus svečius. Tegul ramybė pasilieka Po…
Su vardo diena Augūnai
Su vardo diena Augūnai Viešpaties žiedas Skleidžiasi krante, Atgailauk, Augūna, Suradus šviesą savyje. Vardadienio žieduose Palik viltį, svajones, Tikėk gyvenimu, Kuris laimina kančias. Surasime nuostabias lelijas, Nes dvasiniame krante šviesu, Jos kaip nakties švyturys Suspindi santarvės…
Su vardo diena Augustinui
Su vardo diena Augustinui Prisimink nuolankiai, Augustinai, tikėjimą, Šviesias pavasarines mintis, Nes vardadienis saulėtas Praveria laimės duris. Čia Tavo malda suspindi Draugų širdyse, Visos žvaigždėtos naktys – Tai ramybės oazė, Pasakiška tyla. Nes ramybės trokšti Būdamas…
Su vardo diena Augustinai
Su vardo diena Augustinai Plaukia baltos gulbės, Dovanoja dvasinį džiaugsmą Ir Augustinos širdies troškimus. Pajausk ramybę vilties eilėse, Nes kiekvienas žodis laimina kančias, Nepalieka skausmo ir liūdnų minčių, Kad žmogus tikėtų…
Su vardo diena Augustei
Su vardo diena Augustei Klaupkis, Auguste, prie kryžiaus, Dėkok pažindama Gyvenimo klaidas, Nes kasdienybėje Daug skausmo, vargo, Išgelbėk draugų sielas, Išklausyk maldas. Tegul rugpjūčio saulė Sušildo, veidą, darbščias rankeles, Kurios palies melsvas rugiagėles, Nes dangiška…
Su vardo diena Augminai
Su vardo diena Augminai Pakelk dvasinius sparnus, Augmina, vardadienio proga Prasmingoje kūryboje Ir suspindėk vilties žvaigždėmis. –Augmina (07.28) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Augantui
Su vardo diena Augantui Tiktai vilties sparnai Ir maldos žodžiai Pakels iš sapno Ir gyvenimas iš karto pasikeis, Nes danguje suspindės Auganto dvasinės žvaigždės, Bus palaimintas kiekvienas žodis, Ryto kelias, šventos mintys…
Su vardo diena Audronei
Su vardo diena Audronei Sužinosi savo, Audrone, kelią, Kai būsi vardadienio maldose, Gailestingumo spinduliais sušildys, Kad skausmas pasimirštų ir kančia. Tegul tyla palieka mintyse ramybę, Kad rastum dvasinių jėgų, Kurios Tau…
Su vardo diena Audriui
Su vardo diena Audriui Tavo akyse, Audriau, melsva jūra, Šiltų minčių uostas, Su paukščiais mums visiems palik viltį, Kad kilsime kaip ryto vyturiai. Priskinsime daug miško žibuoklių, Surasdamas vilčių takus Mažais…
Su vardo diena Audrei
Su vardo diena Audrei Čia jūra ošia Ir vardadienio krantai, Nebūna šalto vėjo, Plaukia ateities laivai. Gyvenimas suspindi eilėse, Kūryba laimina visas kančias. Likimas dovanoja Audrei Saulėtas dienas, Kad pasidžiaugtų širdelė, Nes tikėjimas šalia, Daug…
Su vardo diena Audingai
Su vardo diena Audingai Daug spindesio žiema palieka, Nes medžiai puošiasi vilties šerkšnu, Smagu, kai krenta pirmos baltos snaigės, Žemė pasidengia dvasiniu ledu. Skubėk mažais žingsneliais Praverti Viešpaties duris, Palik laukimą Praverdama…
Su vardo diena Audingui
Su vardo diena Audingui Tikėdamas, Audingai, Širdies malda Sulauk Viešpaties džiaugsmo, Gailestingumo laiko, Šviesių minčių, Kuriose žmogaus ašaros Ištirpsta su žiemos sniegu. Tegul skamba dvasinė Vardadienio giesmė, Išgirsime šviesius žodžius, Gyvensime tikėdami Palaimintu dangumi. –Audingas (12.03) Autorė: Raimonda…
Su vardo diena Audangui
Su vardo diena Audangui Gailestingumo žvaigždės Skleidžiasi ryte, Padovanoja šviesą kelyje, Audangas linksmas, laimingas Šypsosi draugams, Nes čia suranda dvasines erdves. Surask vilties žibintą, Kai išgirsti miškuose Vardadienio balsus, Nes keliuose tamsa, Greičiau draugai Tave…
Su vardo diena Ašmantui
Su vardo diena Ašmantui Kai saulė leisis vakare, Gailestingumo žiedas Plauks tikėjimo krante, Pakviesk prie jūros ramios Dalintis Viešpaties tyla. Stiprybės medis Ir vardadienio šviesa Suspindės miško tamsoje, Dangus paliks Ašmantui Kelrodes žvaigždes, Kad lapkričio…
Su vardo diena Astrai
Su vardo diena Astrai Širdis suspindi laime, Kai pasiliekame, Astra, kartu, Padovanotos rožės skleidžiasi, Tikėk ir melskis, Tegul rugpjūčio palaima Dovanos žvaigždėtus takus, Kurie suspindi Vardadienio naktį Stebuklingu atspindžiu. –Astra (08.10) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Astijui
Su vardo diena Astijui Išliek Jam visą džiaugsmą, Kalbėk, Astijau, maldos žodžius, Kuriuose dvasinė laimė suspindi, Kai žengsi vienatvės keliu. Tegul akys laimingos Mato krikščioniškus namus, Širdis gera malda suspindi. Saulutė, vėjas…
Su vardo diena Asterijai
Su vardo diena Asterijai Vardadienio svajonė Kaip dvasinė vaivorykštė Suspindi Asterijos širdyje, Ji dovanoja šviesų rytą, Leidžia šventai gyventi, Džiaugtis širdies malda. Mintyse daug pasitikėjimo, Gražios ateities, Širdelėje vilties. Tikėk, kad išsipildys norai Ir suspindės…
Su vardo diena Astai
Su vardo diena Astai Tu, Asta, esi jo mokinė, Save sustiprink ryto maldose, Dėkok, kad žemėje tikėjimą palieka, Jis suspindi dvasine šviesa. Tegul kiekvienas žingsnis, Ištartas šventas vardadienio žodelis Ištirpdo kančios…
Su vardo diena Arvystui
Su vardo diena Arvystui Tikėk Viešpaties galia, Jis supranta, Arvystai, tavo mintis, Sapnus, troškimus, Laimės ašaras, Kurios suspindi viltimi, Palaimina kiekvieną žingsnį, Kad pasibaigtų žemėje kančia. –Arvystas (05.03) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Vardadieniai su A raide

Norite vardadienio proga pasveikinti žmogų, kurio vardas prasideda iš raidės A? Atsidūrėte laiku ir vietoje. Čia rasite gražių eilėraščių draugams, kurių vardas prasideda iš A!