Algirdui

Algirdui

Aš panūdau, panorėjau,
Užgiedoti, uždainuoti,
Aukso žodžiais prakalbėti
Ir pasveikint Algirdą, draugą savo,
Su puikia vardadienio švente:
Su vardadieniu!

Autorė: Birutė Sol