Su vardo diena Audriui
Su vardo diena Audriui Tavo akyse, Audriau, melsva jūra, Šiltų minčių uostas, Su paukščiais mums visiems palik viltį, Kad kilsime kaip ryto vyturiai. Priskinsime daug miško žibuoklių, Surasdamas vilčių takus Mažais…
Su vardo diena Audrei
Su vardo diena Audrei Čia jūra ošia Ir vardadienio krantai, Nebūna šalto vėjo, Plaukia ateities laivai. Gyvenimas suspindi eilėse, Kūryba laimina visas kančias. Likimas dovanoja Audrei Saulėtas dienas, Kad pasidžiaugtų širdelė, Nes tikėjimas šalia, Daug…
Su vardo diena Audingai
Su vardo diena Audingai Daug spindesio žiema palieka, Nes medžiai puošiasi vilties šerkšnu, Smagu, kai krenta pirmos baltos snaigės, Žemė pasidengia dvasiniu ledu. Skubėk mažais žingsneliais Praverti Viešpaties duris, Palik laukimą Praverdama…
Su vardo diena Audingui
Su vardo diena Audingui Tikėdamas, Audingai, Širdies malda Sulauk Viešpaties džiaugsmo, Gailestingumo laiko, Šviesių minčių, Kuriose žmogaus ašaros Ištirpsta su žiemos sniegu. Tegul skamba dvasinė Vardadienio giesmė, Išgirsime šviesius žodžius, Gyvensime tikėdami Palaimintu dangumi. –Audingas (12.03) Autorė: Raimonda…
Su vardo diena Audangui
Su vardo diena Audangui Gailestingumo žvaigždės Skleidžiasi ryte, Padovanoja šviesą kelyje, Audangas linksmas, laimingas Šypsosi draugams, Nes čia suranda dvasines erdves. Surask vilties žibintą, Kai išgirsti miškuose Vardadienio balsus, Nes keliuose tamsa, Greičiau draugai Tave…
Su vardo diena Ašmantui
Su vardo diena Ašmantui Kai saulė leisis vakare, Gailestingumo žiedas Plauks tikėjimo krante, Pakviesk prie jūros ramios Dalintis Viešpaties tyla. Stiprybės medis Ir vardadienio šviesa Suspindės miško tamsoje, Dangus paliks Ašmantui Kelrodes žvaigždes, Kad lapkričio…
Su vardo diena Astrai
Su vardo diena Astrai Širdis suspindi laime, Kai pasiliekame, Astra, kartu, Padovanotos rožės skleidžiasi, Tikėk ir melskis, Tegul rugpjūčio palaima Dovanos žvaigždėtus takus, Kurie suspindi Vardadienio naktį Stebuklingu atspindžiu. –Astra (08.10) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Astijui
Su vardo diena Astijui Išliek Jam visą džiaugsmą, Kalbėk, Astijau, maldos žodžius, Kuriuose dvasinė laimė suspindi, Kai žengsi vienatvės keliu. Tegul akys laimingos Mato krikščioniškus namus, Širdis gera malda suspindi. Saulutė, vėjas…
Su vardo diena Asterijai
Su vardo diena Asterijai Vardadienio svajonė Kaip dvasinė vaivorykštė Suspindi Asterijos širdyje, Ji dovanoja šviesų rytą, Leidžia šventai gyventi, Džiaugtis širdies malda. Mintyse daug pasitikėjimo, Gražios ateities, Širdelėje vilties. Tikėk, kad išsipildys norai Ir suspindės…
Su vardo diena Astai
Su vardo diena Astai Tu, Asta, esi jo mokinė, Save sustiprink ryto maldose, Dėkok, kad žemėje tikėjimą palieka, Jis suspindi dvasine šviesa. Tegul kiekvienas žingsnis, Ištartas šventas vardadienio žodelis Ištirpdo kančios…
Su vardo diena Arvystui
Su vardo diena Arvystui Tikėk Viešpaties galia, Jis supranta, Arvystai, tavo mintis, Sapnus, troškimus, Laimės ašaras, Kurios suspindi viltimi, Palaimina kiekvieną žingsnį, Kad pasibaigtų žemėje kančia. –Arvystas (05.03) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvydui
Su vardo diena Arvydui Aukšti kalnai suspindi Nuo dvasinių spindulių, Stiprybės pėdos pasilieka, Kai kopi, Arvydai, su tikslu. –Arvydas (06.23) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvilei
Su vardo diena Arvilei Minčių pasaulyje svajonės, Nuoširdžios vardadienio eilės Ir kūrybinė šviesa, Nes širdyje mielos svajos Ir plaukianti Arvilės eilių banga. –Arvilė (02.04, 07.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvilui
Su vardo diena Arvilui Turėk, Arvilai, svajonių, Jos mūsų ateitis, Nes kai gyvenimas suspindi, Džiaugiasi žmogaus širdis. Ryto saulė, vardadienio vėjas Dovanos laimės kelius, Tik išmokime suprasti, Kad likimas šviesus. Trumpam pamiršk rūpesčius, Gyvenk…
Su vardo diena Arvaidei
Su vardo diena Arvaidei Gyvenk, Arvaide, Kūrybinėse erdvėse, Nes šviesios mintys išvaduoja Nuo skausmo, kančios. Svajonės kaip ryto padangė Suspindi laimės žvaigždėmis, Padovanoja kūrybinę erdvę, Vėl žmogus džiaugiasi Praverdamas bažnyčios duris. Čia Dievo balsas…
Su vardo diena Arvaidui
Su vardo diena Arvaidui Tave, Arvaidai, Palies vardadienio maldose, Kai kančią biblijos lape paliksi, Prašau tikėk palaimintu gyvenimu, Dalinkis krikščionybe – Tai Dievo valia. Širdies plakimas Kaip svajonė Suspindi vilties erdvėse. –Arvaidas (01.01) Autorė: Raimonda…
Su vardo diena Arūnei
Su vardo diena Arūnei Paukštelis viltį Tau palieka, Kai širdyje vardadienio šviesa, Pamerkusi, Arūne, Gailestingumo rožes Gyvenk malonėmis Ir suspindėk dvasine spalva. Kai krenta baltos snaigės, Skarotos eglės pasipuošusios Žiemos skraiste, Žibintas viltimi suspindi, Kad…
Su vardo diena Arūnui
Su vardo diena Arūnui Pasibelsiu tyliai Į tavo, Arūnai, duris, Nes nuostabus rytas Gyvenimo širdyje Suteiks vidinės stiprybės, Vardadienio šviesos. –Arūnas (01.06) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Artūrui
Su vardo diena Artūrui Kai šventai giedosi, Praversiu vardadienio duris, Tyliai, paslaptingai, Artūrai, Užmerk melsvas akis. Giesmėje ramybė – Biblijos žvaigždė, Nes laukia rytojus Ir šventi keliai. Dėkingumo žodžiai Liejasi širdyje, Suspindi ryto veidas Dvasine šviesa. –Artūras…
Su vardo diena Arnulfui
Su vardo diena Arnulfui Arnulfo padėka garbinga Suspindi mintyse birželio rytmetį. Padėkosi tyliai širdies malda, Gerumo spinduliais, Sušildysi pasaulį, Naktis žvaigždėta Nuolankiai apšvies Vingiuotus takus. Vardadienio malda – Dangaus palaima, O dovana – tai Sielos spindesys. –Arnulfas…
Su vardo diena Arnoldui
Su vardo diena Arnoldui Kai, Arnoldai, svajoji, Svajonės suspindi Laime ir šviesa, Jauskis laimingas Būdamas tik ČIA, Nes vilties žvaigždutės – Tai ramūs sapnai, Maldose dėkosi vardadienio spinduliais. Išmok sulaukti ryto, Nes lauks tikri draugai, Bus…
Su vardo diena Arminei
Su vardo diena Arminei Su Dievo pagalba Būk, Armine, saugi, Rytas dovanos Spindinčias vardadienio viltis. Būk šviesi padangė, Gailestingumo spindulys, Tavo kelias bus palaimintas Pagarba, išmintimi. –Arminė (01.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arminui
Su vardo diena Arminui Kodėl liūdi, Arminai, kai šviečia saulė Ir dangus dovanoja tau žingsnius? Linkime suprasti, kad kai Paukščiai pakyla, žemėje šviesu, Nes spinduliai šilti sušildo žemę, Pražysta rožės…
Su vardo diena Armantui
Su vardo diena Armantui Tau Armantai, Vilties sparnelis – Dvasiškai pakilk, Palik žemėje Gailestingumo eiles, Prisiminęs žiemos šaltį Gyvenk palaimintoje šviesoje. Paliekame prie vardadienio lango Baltų gėlių žiedų, Nes visada mėgsti Grožėtis dvasinga gamta, Vertinti žemės…
Su vardo diena Armandui
Su vardo diena Armandui Gražus vardadienis Kaip vilties žibintas, Suspindi, tavo Armandai, širdyje, Palieka nuoširdžią maldelę, Kad dvasingumas gelbėtų žemę nuo kančių. Naktis padovanos Mums stebuklingą sapną, Kuriame baltos ryto snaigės kris, Ištirps…
Su vardo diena Arkadijui
Su vardo diena Arkadijui Miškai, keliai jau užpustyti, Už lango suspindi vardadienio šviesa, Draugų žingsniai prasmingi Pasilieka pusnyse, Pasimeldęs į namus sugrįžti, Uždegti Šv. Kalėdų žvakeles. Tegul ramybė laimina Kiekvieną palinkėjimą, Tegul suspindi Vardadienio…
Su vardo diena Arimantei
Su vardo diena Arimantei Dovanojame, Arimante, Dvasinį angeliuką, Kuris suspindi vakaro viltimi, Ant eglės šakelės stebuklus palieka, Kad prisimintum draugus. Kai krenta baltas sniegas, Miškai paskendę pusnyse, Tegul pasaulyje Vardadienio gerumas suspindi, Kai susėsite…
Su vardo diena Arimantui
Su vardo diena Arimantui Sniegas suspindi, Džiaugiamės visi šeimoje, Pusnyse miško stebuklus surask, Kai nukritę kankorėžiai Miega pusnyse. Eglutės skarotos Arimantui Suspindi vardadienio viltimi, Pas draugus skubėk Dvasiniu žirgeliu, Daug džiaugsmo pasilik kelyje, Kad prisimintum…
Su vardo diena Arijui
Su vardo diena Arijui Dangaus žvaigždėse svajonės, Širdies maldose – šviesa, Surask ramų kampelį Kai širdelėje kančia, Nes šviesi minčių padangė Palaimina skausmo erdves. Dvasinis žiedelis Skleidžiasi sode, Dovanosiu, tau Arijau, maldą Ir širdies…
Su vardo diena Argintui
Su vardo diena Argintui Patikėk malda rytine, Krikščioniška dangaus galia, Nes gyvenimas suspindi Dvasine širdies šviesa. Palaimini, Argintai, žingsnelius, Vilties kelią, Šviesius namus Ir laukiančią maldomis Draugo širdelę. –Argintas (09.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Vardadienis – graži šventė

Vardadienis turi gilias tradicijas daugelyje Europos, Amerikos šalių. Ši šventė kiek panaši į gimtadienį, tik akcentuojamas šventės kaltininko vardas, o ne amžius. Mūsų krašte ankstesniais laikais buvo įprasta vardo dienos proga dovanoti dovanas, kai kuriose šalyse tai vis dar daroma šiandien. Vardadieniai Lietuvoje dar vadinama vardinėmis. Šventės ištakos gali būti siejamos su krikščionių šventųjų minėjimu atitinkamomis metų dienomis.

Gražūs eiliuoti sveikinimai su vardadieniu pagal raidę

Šioje sveikinimų kategorijoje rasite eiliuotus sveikinimus su vardadieniu suskirstytus pagal pirmąją vardo raidę. Sveikinimai suskirstyti į smulkesnius skyrelius vyrams bei moterims, tad rasti tinkamą eilėraštį nebus sunku. Jei radote itin gražų eilėraštį, galima vietoj esamo vardo įrašyti kitą vardą, tad pasitelkite fantaziją, o svarbiausia – sveikinkite nuoširdžiai. Sukūrėme šiuos unikalius sveikinimus tikėdamiesi atgaivinti vardadienio šventimo tradiciją.
Kiekvienas vardas yra gražus, tačiau žmogaus gerumas, nuoširdumas ir paprastumas vardui suteikia išskirtinumą. Pasveikinkite gerus draugus išskirtiniais eilėraščiais su vardo diena.