Romai
Romai Laikas taip lėtai man slenka, Laukti nusibodo man, Kada paduoti Romai galėsiu ranką Ir vardinių proga pakviest kinan. Autorė: Birutė Sol
Tomui
Tomui Vardo dieną, brangusis Tomai, Pats dievulis juk sukūrė, Tai kodėl sau liūdnas rymai, Ar linksmumo taurę kas sukūlė? Autorė: Birutė Sol
Onai
Onai Jei vardadienį, Onyt, pamirščiau, Jei gėlių tau nepriskinčiau, Tai subarki tu piktai mane Ir nebučiuoki jau daugiau po langu vakare. Autorė: Birutė Sol
Mantui
Mantui Padeklamuosiu tau, Mantai, šiltą posmą, Gražios lūpos šiuos žodžius kalbės, Prie vardadienio atsiminimų pasidėki, Prisiminęs niekada tu neliūdėki. Autorė: Birutė Sol
Juliui
Juliui Jau atversiu žodžių skryną, Atsisėski ir ramiai klausyki: „Su vardadieniu, mielasis Juliau, Atleisk, kad gėlės mėgstamiausios Tavo dar nežydi“. Autorė: Birutė Sol
Ingai
Ingai Su vardadieniu sveikinu, Ingute, Gėlių didžiausią puokštę siunčiu, brangute. Autorė: Birutė Sol
Marijai
Marijai Saulė man žodžius kuždėjo, Atnešė lietus man puokštę, Medžiai dovaną vyniojo, Paukščiai posmus čirškė. Sveikinu tave, Marija, Vardadienio sulaukus, Papuoški širdį meile, Gėlėmis dabinki plaukus. Autorė: Birutė Sol
Faustai
Faustai Žinau daug aš visokių žodžių, Daug gražbilysčių saldžių aš moku, Tačiau pasveikinsiu aš paprastai, mieloji Fausta, Nes laimės juosta tau seniai nuausta. Autorė: Birutė Sol
Elžbietai
Elžbietai Susiimkim, drauge, mes už rankų Ir linksmas dainas dainuokim, Lai daina pasiekia dangų, Svajoms sparnus mes duokim. Autorė: Birutė Sol
Danguolei su vardo diena
Danguolei Ne kasdien mes susieinam, Ne kasdien mes susirašom, Bet šiandiena progą aš turiu, Tad eiles, Danguole, tau kuriu. Su vardadieniu pasveikint noriu Ir darau tai meiliai, oriai. Su vardo diena! Autorė:…
Antanui
Antanui Drauge mano, aukse mano, Malonios vaikystės drauge, Su tavim kartu šiandien dainuoju, Su tavim kartu džiaugiuosi. Su vardo diena! Autorė: Birutė Sol
Algirdui
Algirdui Aš panūdau, panorėjau, Užgiedoti, uždainuoti, Aukso žodžiais prakalbėti Ir pasveikint Algirdą, draugą savo, Su puikia vardadienio švente: Su vardadieniu! Autorė: Birutė Sol
Ingai
Ingai Ingute, tavo vardas skambus ir paprastas, o jo prasmė ypatinga, nes jis sietinas su skandinavų vaisingumo dievo Ingo vardu. Išlik paprasta, bet nuostabi ir…
Demetrui
Demetrui Nelauk atsitiktinumų, Gyvenk, Demetrai, dabartimi, Nes lauks vienintelis Vardadienio žiedelis, Linguos berželiai Ir pušelės pajūry. Išgirsi jūros ošimą, Surinksi gintarus melsvus, Tik prisiliesk ramiai Prie širdingų dovanėlių, Kai išsisklaido debesys, Žemė suspindi spinduliais. –Demetras (10.08) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Delfinai
Delfinai Sušildyk draugus Žmogiška šiluma, Surask, Delfina, Reikalingus tylius žodžius, Nes valandėlė linksma Sukviečia į sodybos erdves, Kad pamatytumėte Apšerkšnijusias šakeles. –Delfina (12.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Deimintei
Deimintei Surask, Deiminte, Kūrybinius šaltinius, Neliūdėk vakarais, Nes greitai Draugai pasveikins, Pražys lelijų žiedai. Būk kaip Gyvybės medis, Palik širdies vaisius, Nes krentantys kaštonai Rieda šviesiu Vardadienio takeliu. –Deimintė (10.12) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Deiminai
Deiminai Nulytais takais atskubėsi, Pasidalinsi gelsvais klevais, Norėk, Deimina, pajausti Vardadienio laimę, Kai šlama nuostabaus Grožio beržai. Tamsi naktis Prie rudenio laužo Sušildys svetelius, Bėgiosi dainuodama Per žarijas, kartosi, Kad laiminga visada esi. –Deimina (10.20) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Deimenai
Deimenai Gera ir rūpestinga, Tokia esi, Deimena, šiandien, Dėkojame pasveikinę, Vardadieniu sužydėk. Papasakok apie laimę, Nes visada randi Vilties žiedus, Prisiminimų sode Palaistyk daigelius, Nes bėga laikas, plaukia debesėliai Palikdami vardadienio Gaivius birželio lašus. –Deimena (06.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dautartui
Dautartui Tyli banga Prie žiemos tilto Sušąlo ir laukia Lietaus lašų. Tegul skambės Garsiai vapeliai, Saulutė šildys Pajūrio krantus, Nes Dautartas svajingas Dainuodamas dėkos svečiams Papuošdamas kalėdines žvakeles, Stebuklais suliepsnos. –Dautartas (12.27) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dautarai
Dautarai Baltai užšalę Vardadienio ežerai, Krantuose pusnys Ir spindintys svečių veidai, Padovanokime Baltos valtelės irkus, Nes greit pavasaris, Galėsi, Dautara, plaukti Kaip balta gulbė Pasakiškame ežere Išskleidusi plačiai Šviesius sparnus. –Dautara (03.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dausprungui
Dausprungui Džiaugsmo ašaromis Vasariškai palaistyk Vardadienio takelius. Drauge su pievų gėlėmis Linksmai, Dausprungai, šypsokis, Nes jos geltonai žydi, Kaip saulelė šviečia Kviesdamos šiltai Vardadienio draugus. Tegul sveikinimai Beldžiasi į Tavo širdį Tyliais lietaus lašais. –Dausprungas (06.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Darijai
Darijai Klausyk, Darija, Tėvelių ir senelių, Nes lauks ilga diena, Esi viena šiame gyvenime, Vingiuotu takeliu Skubėsime sveikinti, Kol žvaigždės neužgeso Vardadienio danguje. Surink žaisliukus, Uždek žvakutes, Spalvotais pieštukais Nuspalvink rožytes. –Darija (10.25) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Efremui
Efremui Paukštelių lesinimas Ankstyvą rytmetį Suteiks kūrybinių minčių, Nes Efremo širdelėje Daug gražių eilių. Svečiai išgirs posmelius, Dainuos vardadienio Skambias dainas, Pajutę draugišką aplinką Žaisite pripūstais balionais, Kurių spalvose Žydrynė melsva. –Efremas (06.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dargvilei su vardo diena
Dargvilei su vardo diena Ima aušti rytas, Ateis nauja diena. Laukia Dargvilės Kelios akimirkos Šviesaus vardadienio, Nes lego kaladėlėmis Galėsi džiuginti lėles. Tokia buvai, esi Ir svečiams pasiliksi Švelnių akių, Tylios kalbos, Kai kvepia Rožės žiedas širdyje. –Dargvilė (07.24) Autorė:…
Dargvilui su vardo diena
Dargvilui Atlaušime geltoną korį, Dalinkis, Dargvilai, vardadienio Skaniu medumi, Nes esi draugams reikalingas, Jie priskins saulėgrąžų žiedų, Nes Tavo mielas Šypsnis tarsi Sodybos saulė, Gražiausias veidas Visą dieną šypsosi Širdingai ir suspindi Prasminga viltimi. –Dargvilas (07.24) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Efremai
Efremai Prie parko suolelio Rudeniškai šviesu, Čia renkasi Efremos draugai, Nuotaikingose vardadienio Knygelėse linksminasi Dovanoti pliušiniai žaislai. Smagios šypsenėlės Nuotaiką pakels, Spygliuotas rudenėlio Kaštonas ridendamas Piešinėlius ant asfalto Mielai dovanos. –Efrema Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Edvinui
Edvinui Raudoni šermukšniai krenta, Baltas žirgas bėga Sveikindamas Edviną. Tai rudenėlio Šviesus kelias, Linksmi svečių veidai, Balsuose skamba Vardadienio aidas, Linkėjimai suspindi, Kai saulutė pateka rytais, Nes žemė žingsnelius sušildo, Gyvenimas tikri vilties lašai. –Edvinas (10.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Edvinai
Edvinai Laiminga Edvina atriekia Baltą duonos riekelę, Svečius pavaišina Šaltinėlio vandenėliu. Prie žalio ąžuolėlio Skaičiuodama surink gilutes, Nes laukia rudenėlis, Patogi vardadienio kuprinė, Balta lenta, Pirma raidė, kreida. –Edvina (10.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Vardadienis – graži šventė

Vardadienis turi gilias tradicijas daugelyje Europos, Amerikos šalių. Ši šventė kiek panaši į gimtadienį, tik akcentuojamas šventės kaltininko vardas, o ne amžius. Mūsų krašte ankstesniais laikais buvo įprasta vardo dienos proga dovanoti dovanas, kai kuriose šalyse tai vis dar daroma šiandien. Vardadieniai Lietuvoje dar vadinama vardinėmis. Šventės ištakos gali būti siejamos su krikščionių šventųjų minėjimu atitinkamomis metų dienomis.

Gražūs eiliuoti sveikinimai su vardadieniu pagal raidę

Šioje sveikinimų kategorijoje rasite eiliuotus sveikinimus su vardadieniu suskirstytus pagal pirmąją vardo raidę. Sveikinimai suskirstyti į smulkesnius skyrelius vyrams bei moterims, tad rasti tinkamą eilėraštį nebus sunku. Jei radote itin gražų eilėraštį, galima vietoj esamo vardo įrašyti kitą vardą, tad pasitelkite fantaziją, o svarbiausia – sveikinkite nuoširdžiai. Sukūrėme šiuos unikalius sveikinimus tikėdamiesi atgaivinti vardadienio šventimo tradiciją.
Kiekvienas vardas yra gražus, tačiau žmogaus gerumas, nuoširdumas ir paprastumas vardui suteikia išskirtinumą. Pasveikinkite gerus draugus išskirtiniais eilėraščiais su vardo diena.

X