Tomui
Tomui Vardo dieną, brangusis Tomai, Pats dievulis juk sukūrė, Tai kodėl sau liūdnas rymai, Ar linksmumo taurę kas sukūlė? Autorė: Birutė Sol

Vardadieniai T

T raidė yra išdidi ir rimta. Tokie pat yra ir žmonės, kurių vardas prasideda šia raide. Pasveikinkite su vardo diena šiuos žmones išskirtinai.