Tomui

Tomui

Vardo dieną, brangusis Tomai,
Pats dievulis juk sukūrė,
Tai kodėl sau liūdnas rymai,
Ar linksmumo taurę kas sukūlė?

Autorė: Birutė Sol