Onai

Onai

Jei vardadienį, Onyt, pamirščiau,
Jei gėlių tau nepriskinčiau,
Tai subarki tu piktai mane
Ir nebučiuoki jau daugiau po langu vakare.

Autorė: Birutė Sol