Onai
Onai Jei vardadienį, Onyt, pamirščiau, Jei gėlių tau nepriskinčiau, Tai subarki tu piktai mane Ir nebučiuoki jau daugiau po langu vakare. Autorė: Birutė Sol
Su vardo diena Onutei
Su vardo diena Onutei Atmerk gražias blakstienas, Nes širdyje meilė tyra, Jos kaip gėlių žiedai Laukia saulutės, Nes rytas – tai šviesa. Tegul Tau gyvenimas, Onute, Dovanoja vardadienio pievą Ir skrendančius paukštelius…

Vardadieniai su raide O

Lietuviškų vardų prasidedančių raide O nėra tiek jau daug, tačiau tai nereiškia, kad šventės kaltininkai nenori atšvęsti šios progos linksmai. Šioje kategorijoje rasite įdomių eilėraščių vardadienio proga žmonėms, kurių vardas prasideda raide O.