Marijai

Marijai

Saulė man žodžius kuždėjo,
Atnešė lietus man puokštę,
Medžiai dovaną vyniojo,
Paukščiai posmus čirškė.
Sveikinu tave, Marija,
Vardadienio sulaukus,
Papuoški širdį meile,
Gėlėmis dabinki plaukus.

Autorė: Birutė Sol