Marijai
Marijai Saulė man žodžius kuždėjo, Atnešė lietus man puokštę, Medžiai dovaną vyniojo, Paukščiai posmus čirškė. Sveikinu tave, Marija, Vardadienio sulaukus, Papuoški širdį meile, Gėlėmis dabinki plaukus. Autorė: Birutė Sol

Eiliuoti sveikinimai Marijai su vardo diena

Marija vardo dieną švenčia rugsėjo 8-ąją. Jei norite pasveikinti Mariją originaliai, tačiau vien gėlių nepakanka, skirkite jai unikalų eilėraštį.