Mantui
Mantui Padeklamuosiu tau, Mantai, šiltą posmą, Gražios lūpos šiuos žodžius kalbės, Prie vardadienio atsiminimų pasidėki, Prisiminęs niekada tu neliūdėki. Autorė: Birutė Sol
Marijai
Marijai Saulė man žodžius kuždėjo, Atnešė lietus man puokštę, Medžiai dovaną vyniojo, Paukščiai posmus čirškė. Sveikinu tave, Marija, Vardadienio sulaukus, Papuoški širdį meile, Gėlėmis dabinki plaukus. Autorė: Birutė Sol

Vardo dienos sveikinimai M

Jei su vardo diena norite pasveikinti žmogų, kurio vardas prasideda raide M, jūsų rūpesčiams atėjo galas. Šioje kategorijoje rasite daug puikių eiliuotų sveikinimų.