Elžbietai

Elžbietai

Susiimkim, drauge, mes už rankų
Ir linksmas dainas dainuokim,
Lai daina pasiekia dangų,
Svajoms sparnus mes duokim.

Autorė: Birutė Sol