Romai

Romai

Laikas taip lėtai man slenka,
Laukti nusibodo man,
Kada paduoti Romai galėsiu ranką
Ir vardinių proga pakviest kinan.

Autorė: Birutė Sol