B

Su vardo diena Broniui

Kas laimės pasauly ieškoti netingi,
Tam atsiveria toliai paslaptingi,
O jei paieška ši būtų sunkoka,
Nebijok – sėkmė kantriesiems
Pati į vežimą šoka.
Todėl Vardinių proga,…

Su vardo diena Broniui

Su vardo diena Benui

Štai dainą linksmą aš niūniuoju
Žirgu šuoliuodamas gatve,
Į Vardinių šventę joju,
Kad pasveikinčiau tave.
Ir kai tik gėlę, Benai, tau įteiksiu
Visų kvapniausią ir dailiausią,
Su…

Su vardo diena Benui

Su vardo diena Banguolei

Prisipilki optimizmo į kišenes,
Pasipuoški kaspinu linksmybės
Ir paklausyki atidžiai manęs –
Šiandien švęsim tavo Vardines.
Bus skaistus nuo šiol pasaulis,
Medžiai dainuos skambias dainas,
Nepažinsi nei…

Su vardo diena Banguolei

Su vardo diena Birutei

Nebūk pikta kaip ragana su šluota,
Praverki langą ir žiūrėk:
Visa gamta tau šiandien ruošia puotą,
Tau reik šypsotis – tiktai tiek.
O jeigu snigt…

Su vardo diena Birutei

Vardadienio proga Beatričei eilėraštis

Šerkšno drebulys suspindi,
Lauki saulės spindulių,
Sausio rytas Tau prasmingas,
Baltos pėdos – ateitis.
Brisk, Beatriče, nesušalsi,
Nes esi labai stipri,
Kūrybingas miškas laukia,
Čia…

Vardadienio proga Beatričei

Vardadienio proga Beatui eilėraštis

Neklysti ir neabejoji,
Nes visada stiprus,
Teisingai pasirinkęs kelią
Nusprendi siekti tikslų,
Tai bus Tavo, Beatai,
Naujas gyvenimas,
Nes gyveni vienąkart,
Tegul sodyboje
Viltimi pražysta
Rožių…

Vardadienio proga Beatui

Vardadienio proga Baručiui eilėraštis

Sustok, Baruti,
Ir atvirai džiaukis,
Nes kelyje viltis,
Vardadienio svajonės
Greit išsipildys,
Kai patikėsi savimi,
Nes Tavo išmintingas grožis –
Kūrybinė šviesa,
Padovanosime gražią
Poezijos knygelę,
Čia  lauks
Prasminga…

Vardadienio proga Baručiui

Vardadienio proga Barutei eilėraštis

 Kūrybinė prasmė
Kaip perlas
Suspindėjo viltimi,
Miela Barutė
Nenumaldomai išdalina
Sukurtus svečiams
Vardadienio posmus,
Laimės raktelius,
Prisiminimų žiedelius
Ir smagiai atidaro
Kiemo vartelius,
Nes išgirsta žingsnius.
Barutė (  05-05 )

Vardadienio proga Barutei

Vardadienio proga Bartvilei eilėraštis

Šlamėjo gėlės po rudenio
Baltu beržu.
Juokeisi mielu balseliu.
Šilti prisiminimai
Bartvilės širdyje
Tarsi minčių žydėjimas
Ir sveikinimų knyga atversta.
Daug reikalingų žodžių
ištarėme laiku,
Todėl…

Vardadienio proga Bartvilei

Vardadienio proga Bartvilui eilėraštis

 Nakties tolumoje
Suspindi Bartvilo žvaigždės,
Svajonėse ištark „esu“,
Nes ryte laukia kelias,
Vardadienio sulaukę
Padovanosime gegužės narcizus.
Surask laimės lopinėlį,
Sušilk pavasario mintimis
Prie ežero krantų,
Ten…

Vardadienio proga Bartvilui

Vardadienio proga Bartolomėjai eilėraštis

Gera Bartolomėjos širdis
Kaip ryto spindulėlis
Skuba vardadienio keliu,
Nes jau nėra migloto laiko,
Gyvenimas laukia gražus.
Viena akimirka poezijos
Ir balse skamba
Aidas viltimi,
Tegul…

Vardadienio proga Bartolomėjai

Vardadienio proga Bartolomėjai eilėraštis

Pasisemk, Bartolomėja,
Tyro šaltinėlio,
Brisk rasota žole,
Nes laiminga būsi
Lietuvos gamtoje.
Vertink medelį,
Žalias šakeles,
Nes jos pražysta,
Kai palaistai
Švelnia rankele.
Prasmingiausi žiedai suspindi
Vardadienio vardu.

Vardadienio proga Bartolomėjai

Vardadienio proga Bartei eilėraštis

 Nuolankiai krikščioniškai
Tėveliams dėkoji,
Nuolanki, Barte, esi,
Pasilik kaip šiltas
Vardadienio spindulys.
Nes dvasingumas padės,
Lydės kelyje.
Kartu atrasite
Gailestingumo erdves,
Aplankys išmelsta
Gyvenimiška patirtis,
Šviesi išmintis.
–Bartė (09.22)

Vardadienio proga Bartei

Vardadienio proga Bartautei eilėraštis

Būk dvasinė užuovėja,
Nes lauks kantriai visada
Bartautės artimi,
Pakilęs šaltas vėjas
Žiedelius atgaivins.
Dėkok, kai nuskini
Pražydusias lelijas,
Jos kvepia gailestingumu,
Padovanota šventa statulėlė,
Gyvenimas šviesus,
Nes…

Vardadienio proga Bartautei

Vardadienio proga Bartautui eilėraštis

Poetinė kalba kaip varpas
Nuaidi prie miškų,
Nes kūrėjas Bartautas
Nuostabiai bendrauja
Glaustai dėliodamas
Išmintingumo žodžius,
Suranda prasmingus draugus.
Siek dvasinės literatūros,
Gyvenk ir klaupkis
Rytais, vakarais.
Reikšmingais…

Vardadienio proga Bartautui

Vardadienio proga Bartui eilėraštis

Išgirsk rugsėjo vėją,
Pamatyk miške
Šlamančius lapus,
Jie mokslą dovanoja,
Žinios suspindi
Su vardadienio
Lietaus lašeliu.
Eik nebijodamas likimo,
Tavęs, Bartai, laukia draugai,
Jų išmintis prasminga,
Džiaukis puošniais
Dvasiniais…

Vardadienio proga Bartui

Vardadienio proga Barborai eilėraštis

Surask, Barbora,
Vilties labirinte
Paslaptingą vilties kelią,
Kai vardadienio dienoraštyje
Kūrybingumas lydės,
Nes gruodžio širdyje
Paliktos šviesios eilės
Padės tikėti žvaigždėmis.
–Barbora (12.04)

Vardadienio proga Barborai

Vardadienio proga Barbei eilėraštis

Siek, Miela Barbe,
Gerumo prasmingomis mintimis,
Kad rudens eilės kaip žvaigždės
Suspindi kiekvieno draugo širdy,
Nes nuoširdūs žodžiai kaip laimės šviesa
Laimina likimą…

Vardadienio proga Barbei

Vardadienio proga Barbarai eilėraštis

Sapnų mėnulis
Kaip vardadienio šviesa
Suspindi su vilties žvaigžde,
Nes Barbaros sieloje kančia,
Palaimą randa širdies maldoje.
Raudonų rožių puokštė
Verta geros širdies,
Nes vilties…

Vardadienio proga Barbarai

Vardadieniai su B raide

Norite vardadienio proga pasveikinti žmogų, kurio vardas prasideda iš raidės B? Atsidūrėte laiku ir vietoje. Čia rasite gražių eilėraščių draugams, kurių vardas prasideda iš B!