Su vardo diena Broniui
Su vardo diena Broniui Kas laimės pasauly ieškoti netingi, Tam atsiveria toliai paslaptingi, O jei paieška ši būtų sunkoka, Nebijok – sėkmė kantriesiems Pati į vežimą šoka. Todėl Vardinių proga,…
Su vardo diena Benui
Su vardo diena Benui Štai dainą linksmą aš niūniuoju Žirgu šuoliuodamas gatve, Į Vardinių šventę joju, Kad pasveikinčiau tave. Ir kai tik gėlę, Benai, tau įteiksiu Visų kvapniausią ir dailiausią, Su…
Su vardo diena Banguolei
Su vardo diena Banguolei Prisipilki optimizmo į kišenes, Pasipuoški kaspinu linksmybės Ir paklausyki atidžiai manęs – Šiandien švęsim tavo Vardines. Bus skaistus nuo šiol pasaulis, Medžiai dainuos skambias dainas, Nepažinsi nei…
Su vardo diena Birutei
Su vardo diena Birutei Nebūk pikta kaip ragana su šluota, Praverki langą ir žiūrėk: Visa gamta tau šiandien ruošia puotą, Tau reik šypsotis – tiktai tiek. O jeigu snigt…
Vardadienio proga Beatričei
Vardadienio proga Beatričei eilėraštis Šerkšno drebulys suspindi, Lauki saulės spindulių, Sausio rytas Tau prasmingas, Baltos pėdos – ateitis. Brisk, Beatriče, nesušalsi, Nes esi labai stipri, Kūrybingas miškas laukia, Čia…
Vardadienio proga Beatui
Vardadienio proga Beatui eilėraštis Neklysti ir neabejoji, Nes visada stiprus, Teisingai pasirinkęs kelią Nusprendi siekti tikslų, Tai bus Tavo, Beatai, Naujas gyvenimas, Nes gyveni vienąkart, Tegul sodyboje Viltimi pražysta Rožių…
Vardadienio proga Baručiui
Vardadienio proga Baručiui eilėraštis Sustok, Baruti, Ir atvirai džiaukis, Nes kelyje viltis, Vardadienio svajonės Greit išsipildys, Kai patikėsi savimi, Nes Tavo išmintingas grožis – Kūrybinė šviesa, Padovanosime gražią Poezijos knygelę, Čia  lauks Prasminga…
Vardadienio proga Barutei
Vardadienio proga Barutei eilėraštis  Kūrybinė prasmė Kaip perlas Suspindėjo viltimi, Miela Barutė Nenumaldomai išdalina Sukurtus svečiams Vardadienio posmus, Laimės raktelius, Prisiminimų žiedelius Ir smagiai atidaro Kiemo vartelius, Nes išgirsta žingsnius. Barutė (  05-05 )
Vardadienio proga Bartvilei
Vardadienio proga Bartvilei eilėraštis Šlamėjo gėlės po rudenio Baltu beržu. Juokeisi mielu balseliu. Šilti prisiminimai Bartvilės širdyje Tarsi minčių žydėjimas Ir sveikinimų knyga atversta. Daug reikalingų žodžių ištarėme laiku, Todėl…
Vardadienio proga Bartvilui
Vardadienio proga Bartvilui eilėraštis  Nakties tolumoje Suspindi Bartvilo žvaigždės, Svajonėse ištark „esu“, Nes ryte laukia kelias, Vardadienio sulaukę Padovanosime gegužės narcizus. Surask laimės lopinėlį, Sušilk pavasario mintimis Prie ežero krantų, Ten…
Vardadienio proga Bartolomėjui
Vardadienio proga Bartolomėjui eilėraštis Gera Bartolomėjos širdis Kaip ryto spindulėlis Skuba vardadienio keliu, Nes jau nėra migloto laiko, Gyvenimas laukia gražus. Viena akimirka poezijos Ir balse skamba Aidas viltimi, Tegul…
Vardadienio proga Bartolomėjai
Vardadienio proga Bartolomėjai eilėraštis Pasisemk, Bartolomėja, Tyro šaltinėlio, Brisk rasota žole, Nes laiminga būsi Lietuvos gamtoje. Vertink medelį, Žalias šakeles, Nes jos pražysta, Kai palaistai Švelnia rankele. Prasmingiausi žiedai suspindi Vardadienio vardu.
Vardadienio proga Bartei
Vardadienio proga Bartei eilėraštis  Nuolankiai krikščioniškai Tėveliams dėkoji, Nuolanki, Barte, esi, Pasilik kaip šiltas Vardadienio spindulys. Nes dvasingumas padės, Lydės kelyje. Kartu atrasite Gailestingumo erdves, Aplankys išmelsta Gyvenimiška patirtis, Šviesi išmintis. –Bartė (09.22)
Vardadienio proga Bartautei
Vardadienio proga Bartautei eilėraštis Būk dvasinė užuovėja, Nes lauks kantriai visada Bartautės artimi, Pakilęs šaltas vėjas Žiedelius atgaivins. Dėkok, kai nuskini Pražydusias lelijas, Jos kvepia gailestingumu, Padovanota šventa statulėlė, Gyvenimas šviesus, Nes…
Vardadienio proga Bartautui
Vardadienio proga Bartautui eilėraštis Poetinė kalba kaip varpas Nuaidi prie miškų, Nes kūrėjas Bartautas Nuostabiai bendrauja Glaustai dėliodamas Išmintingumo žodžius, Suranda prasmingus draugus. Siek dvasinės literatūros, Gyvenk ir klaupkis Rytais, vakarais. Reikšmingais…
Vardadienio proga Bartui
Vardadienio proga Bartui eilėraštis Išgirsk rugsėjo vėją, Pamatyk miške Šlamančius lapus, Jie mokslą dovanoja, Žinios suspindi Su vardadienio Lietaus lašeliu. Eik nebijodamas likimo, Tavęs, Bartai, laukia draugai, Jų išmintis prasminga, Džiaukis puošniais Dvasiniais…
Vardadienio proga Barborai
Vardadienio proga Barborai eilėraštis Surask, Barbora, Vilties labirinte Paslaptingą vilties kelią, Kai vardadienio dienoraštyje Kūrybingumas lydės, Nes gruodžio širdyje Paliktos šviesios eilės Padės tikėti žvaigždėmis. –Barbora (12.04)
Vardadienio proga Barbei
Vardadienio proga Barbei eilėraštis Siek, Miela Barbe, Gerumo prasmingomis mintimis, Kad rudens eilės kaip žvaigždės Suspindi kiekvieno draugo širdy, Nes nuoširdūs žodžiai kaip laimės šviesa Laimina likimą…
Vardadienio proga Barbarai
Vardadienio proga Barbarai eilėraštis Sapnų mėnulis Kaip vardadienio šviesa Suspindi su vilties žvaigžde, Nes Barbaros sieloje kančia, Palaimą randa širdies maldoje. Raudonų rožių puokštė Verta geros širdies, Nes vilties…

Vardadieniai su B raide

Norite vardadienio proga pasveikinti žmogų, kurio vardas prasideda iš raidės B? Atsidūrėte laiku ir vietoje. Čia rasite gražių eilėraščių draugams, kurių vardas prasideda iš B!