Barvydui
Barvydui Gali, Barvydai, bėgioti Po žalią Žydintį sodą, Pailsėti su svečiais Ramybės vietelėje. Skindamas vaisius, Paliesti vilties šakeles, Tegul tos valandos Prasmingos širdyse pasilieka, Nes vardadienis Dovanoja mįslingus Tulpių žiedelius. –Barvydas (05.05, 08.29) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvydei su vardadieniu
Barvydei su vardadieniu Vardadienio žvaigždė Gražiai sumirga, Žirgeliai pakinkyti Bėga parko takeliu. Skaidrios Barvydės Blakstienos suspindi, Guli birbynės Po šventiniu medžiu. Susėskite, bendraukite Ant žalios žolytės. –Barvydė (09.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Baručiui
Baručiui Nesakyk, Baruti, Kad nerandi Vardadienio žaisliukų, Jie laukia ryte Smelėtoje dežėje. Susirask tik Kibirėlį, kastuvėlį Ir džiaukis laimingas Vardadienio kampeliu, Nes miško lakštingala Gražiai sučiulba, Tu išmoksi atskirti draugus. –Barutis (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barutei
Sugrįžk, Barute, prie Smelėtų kopų, Vėjelis atpūs Vardadienio svajones, Ten palik mažas pavasario pėdutes, Linksmą juoką, Iš toli pamatyk Melsvos pakrantės uostą, Skrendančias žuvėdras Ir atplaukiančias šiltas Atostogų bangas. –Barutė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydė
Beivydė Auksu palijo, Tekanti saulė Žadina Beivydę rytais, Jos spindintį veidą Liečia vėsūs Lapkričio spinduliai. –Beivydė (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydai
Beivydai Žvaigždės seselės Vardadienio vakarą Sustos paslapčia ratu, Beivydos sapnas Kaip šventinis ratas Linksmai suksis, O vakare svečių rogutės Riedės prasmingu kalneliu. Suskaičiuok pusnyse Sušalusius ledukus, Kurie ištirps, Kai žengsi drąsiai Laimės žingsnelius. –Beivyda Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorui
Beinorui Nušluostome širdingai Džiaugsmo ašarėles, Nes visada Esi, Beinorai, Tarp gėlių. Sulaukęs dovanotos Baltos gulbės, Vardadienio sparnus Išskleidęs palieti Reikšmingas lelijas Ir vilties ežero pakrante Nuplauki toli. –Beinoras (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorei
Beinorei Melsvos akys suspindėjo, Mato pakilusius paukščius, Vardadienis kaip Dangaus mėnesiena Padovanos Beinorei Vakaro žvaigždynus. Tik langines praverk, Matyk kaip vyšnios žydi, Nes deimantais tave Svečiai pradžiugins, Koralo perlais pasipuošusi Laiką branginsi. –Beinorė Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartvilei
Bartvilei Apdovanoji, Bartvile, Gera nuotaika, Supiesi ant sūpuoklių Sultis gerdama, Numalšink troškulį Palietus sklidiną vilties Stiklinaitę, Pavaišink draugę, Kuri šoka linksmą šokį Apsirengusi spalvinga Fėjos suknute. –Bartvilė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorai
Beinorai Tegul paukštelis Vilties sparnais palydi, Švelni gegužės giesmė Padangėje šilkinėje girdisi, Suspindi vardadienio Ryški žvaigždė. Pasiilgus Lietuvos žemės Į gimtinę, Beinora, skubėk, Medžiai žaliomis Šakelėmis žaliuos, Tegul prasmingos mintys liejasi Išsvajota vasaros širdimi. –Beinora (11.02) Autorė: Raimonda…
Bedui
Bedui Trauk, Bedai, vardadienio keliu, Ten sutiksi daug draugų, Nes prašvis viltis lange, Gegužės spindulys bus Graži dovana. Šildys žemėje visus Skubančius dienos žingsnius, Jausi laimę širdyje, Lauksi krentančių Pavasario lietaus lašų. –Bedas (05.25) Autorė: Raimonda…
Bedai
Bedai Linksma dalis prasideda, Susirenka svečiai, Kaip ryto sindulėlis Miela Beda Dalinasi svajonių Melsvais žiedais. Širdingu žvilgsniu Nusišypso, nes pasiruošusi Žingsniuoti pavasario takais, Groti gimtadienio smuikeliu, Sukurta muzika dalintis Su gabiais draugais. –Beda
Bartolomėjui
Bartolomėjui Paimk, Bartolomėjau, Vardadienio krepšelį, Jis pilnas miško dovanų, Grybukai, riešutėliai Nuo lazdynų Yra pasakiško skonio, Gožio, nes lapeliai Šnara paslaptingai Rudeniu šiltu. Tegul jaunos akutės, Mato nuostabius Baltus debesėlius. Bartolomėjas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bebui
Bebui Kol gyveni, Bebai, Jauties laimingas, Nes moki džiaugtis Saule, dangumi. Surink prie kranto Palangos gintarėlius, Nunešk į jūrą, Kad jie suspindėtų viltimi. Įžvelk kūrybinius atstumus, Nes reikalingas poilsis, Kad visada turėtum Prasmingus ateities planus. –Bebas Autorė: Raimonda…
Beatrisui
Beatrisui Daug vardadienio lempučių Vakare sumirgėjo, Namuose šviesu, jauku, Supranti teisingai viską, Daliniesi Beatrisai likimu. Knygose proto šviesumas, Išmintinga patirtis, Būk laimingas, reikalingas, Versdamas literatūrinius lapus, Nes aiškiai suspindės Nuostabios mintys, Nukeliausi svajonių takeliu. –Beatrisas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beatrisai
Beatrisai Prie aukšto kalnelio Lauks vardadienio žirgeliai, Pasagėlės suspindės, Laimė, meilė atskubės. Jaunas bernužėlis Vardu, Beatrisa, pakvies, Dešine ranka pamos, Pasisveikins nuoširdžiai, Nes mergelė prie krantų, Džiaugsis ryto žiedeliu Pindama kantriai Vilties vainikus. –Beatrisa (03.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartolomėjai
Bartolomėjai Vardadienio žvakelė Tamsoje suspindės, Nes Bartolomėja Kaip raudonkepuraitė Prie upelio su draugais Linksmai laiką praleis. Sugalvok Bartolomėja Tris širdingus norus, Tegul jie išsipildys, Kai dangaus paukštelis Kels baltus sparnelius, Garsiai ryte sučiulbės vyturys. –Bartolomėja Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvydei
Barvydei Atkeliauk linksma, Nes laukia šaunus būrys, Susitaikymas Barvydei padės Rasti prasmę ir gyvenimo kelius, Nes visą laiką ilgėjaisi Mokyklos, klasės draugų, Džiaugeisi gabumais Išleisdama knygeles, Vilties bangose Plaukei jūros krantu. Be jokių abejonių ir…
Bartminui su vardadieniu
Bartminui su vardadieniu Kalėdų senis Dovanėles Bartminui Dosniai išdalins, Nes vakare pirmas sniegutis Apšerkšnijęs po egle Vardadienio zuikučius paliks. Per Kalėdas pasilieka Daug vardadienio paslapčių, Tegul gruodžio pūga Pasakiškai užpusto Miškuose kelius, Nykštukai nuoširdžiai padės. –Bartminas (12.09) Autorė:…
Barvaldei
Barvaldei Minčių puošnumas Dovanoja vardadienio grožį, Nes Barvaldės kelyje ir Laukiančioje širdyje – viltis, Balti kaspinėliai Kaip debesėliai Nuo šilto vėjo Nuskrenda toli. Prieik prie balto berželio, Eglutės, pušies, Nes šakos skarotos Kvepia miško kerais. –Barvaldė (05.05) Autorė:…
Bartminei su vardo diena
Bartminei Vardadienio sūpynėse Supkis, Bartmine, Laiminga ir linksma, Aukštai nuo šlaito Matyk kelrodes žvaigždes, Nes vakare sutemus Dalinsies mėnesiena, Baltu mėnuliu, Vardadienio žibintais Apšviesi visus Gerbiamus ir Skubančius svečius. –Bartminė (12.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvaldui
Barvaldui Būk, Barvaldai, pranašas, Linkėk vilties, gerumo, Nes Lietuvos žemėje Daug skubančių draugų. Širdingais žodžiais Ir vardadienio puokštėmis Papuošk gimtus namus. Prakalbink spalvingą Čirenantį paukštelį, Surask jo lizdelį prie vilties miškų. –Barvaldas (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvainei
Barvainei Tvirčiau ženk Vardadienio žingsnį, Nes žemėje daug Laimės kelių, Gyvybė pasilieka, Kai, Barvaine, prieini Prie žydinčios alyvos Vilties žingsniu. Žiedai pabirę Dovanoja gamtos grožį, Dosniai apkabinusi draugą Gyvenk viltimi. –Barvainė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvainui
Barvainui Laikas kūrybingas, Gyvenimas gražus, Esi, mielas Barvainai, Lyg ką tik gimęs mažas Žemės vabalėlis Bėgantis takeliu. Palik pėdsakus Žaliame miške, Skink raudonas bruknes, Ant kelmelio atsisėsk Ir džiaukis linksmai Vardadienio atspindžiais. –Barvainas (06.08)
Bartminai su vardo diena
Bartminai su vardo diena Nunešk, Bartmina, Miško paukšteliams Duonos trupinėlių, Nes lesyklėlėje Vardadienio balti Ledukai tirpsta Po nakties šalnų. Svečiai mielai atkas Prisnigtus takelius, Vilties pėdutės Suspindės gražiai su Pirmu žingsneliu. –Bartmina Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barčiui su vardadieniu
Barčiui su vardadieniu Geri darbeliai, Tave Barty, puošia, Tik su draugais Žaisdamas suprasi, Koks pasaulis nuostabus, Nes draugiškumo vėjas Atpučia svajones, Gerumas visada Suspindi kaip Rudenio žibintas Ir rugsėjo mėnesio Žvaigždėtas dangus. –Bartys (09.07) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartminui su vardo diena
Bartminui su vardo diena Klausai, Bartminai, Visų suaugusiųjų Ir dovanoji padėkos žodžius, Paglostydamas mažą Mielą broliuką Šypsaisi rasdamas Nukritusius barškučius. Paskolini gerumą, Kad veiduose suspindėtų Vasaros šviesa, Svajonių paukštė skristų, Sparnai būtų gyvenimo šviesa. –Bartminas (12.09) Autorė: Raimonda…
Bartiminai su vardo diena
Bartiminai Geriausia draugė, Namų padėjėja, Išlieki, Bartimina, Kaip Vardadienio fėja, Nes norai pildosi iškart, Esi šauni, Pasveikindami su Rožių puokštėmis Suprantame puikiai, Kad mums visiems Esi reikalinga Ir brangi. –Bartimina Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartminui
Bartminui Vienintelis balsas pasveikina Ir žemės žingsnis dovanoja Šypseną veide, Prakalbink draugą, Pradžiugink mamą, Nes, tavo Bartminai, Jaunystės širdyje Graži ir išraiškinga Vardadienio padėka. Kaip dvasinis krikštolas Žiemos mintyse suspindi, Esi namų žibintas ir šviesa. –Bartminas (12.09) Autorė:…
Bartminei
Bartminei Čia Tavo, Bartmine, Lietuviška kalba Kaip minčių žiedas, Šviesi, labai aiški, Suprantama pasaulio, Nes gerbiama esi. Apsikabinus nuolankiai Sesę, brolį Dalinkis duonos trupinėliu Uždegdamas šimtus žibintų, Nuvesk visus laimės keliu, Sulaukdama saulutės padėkok, Nes motiniška meilė Laukia…

Vardadieniai su B raide

Norite vardadienio proga pasveikinti žmogų, kurio vardas prasideda iš raidės B? Atsidūrėte laiku ir vietoje. Čia rasite gražių eilėraščių draugams, kurių vardas prasideda iš B!