Benjaminui su vardadieniu
Benjaminui su vardadieniu Neužpūsk, Benjaminai, Pienės pūko, Tegul vardadienio šviesa Ir muzika skambi Liks gimtinės pievose. Skraidys margi drugiai, Boružėlės bėgs kalneliu. Žydintis sodas plauks, Minčių žydėjimas Kaip gležni pumpurėliai Sukvies talentingus draugus Linksmintis smagiai. –Benjaminas (03.31) Autorė:…
Benjaminui
Benjaminui Pavasario paukščiai išgirs, Tavo Benjaminai, svajones, Suteiks laukiamos vilties, Aukštai pakėlę sparnelius Padovanos išskirtinę padangę, Kad žengtum drąsiai Vardadienio plačiais keliais. Pasitikėdamas kantrybe Ir savo stiprybe Ramiai priimk lauktus, Širdingus kovo mėnesio Melsvus žiedus. –Benjaminas (03.31) Autorė:…
Benignui
Benignui Tave sveikins, Mielas Benignai, Daug svečių, Nes stebini išmintingai Dainuodamas širdies balsu. Padėkoji visada, Nes vardadienis – Pavasario dovana. Vėjas pūsdamas Laimę atneš, Muzikinis uostas Lauks tiktai tavęs. –Benignas (02.13, 10.31) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bengtui su vardadieniu
Bengtui su vardadieniu Skaisčiai rieda Vardadienio ašaros, Supranti, Bengtai, Kad laikas brangus, Būk labai rimtai Ir išmintingai pasiruošęs Gyventi prasmingai, Širdies žodžiais Ir dorais darbais Nustebink draugus, Kurie susirinkę Laukia sėkmės. –Bengtas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benetui su vardadieniu
Benetui su vardadieniu Trokšti laimės vainikėlio, Iš alyvų, ramunėlių, Tik rudenio krepšelį, Benetai, susirask Ir keliaudamas Išgirsk vardadienio Puikias dainas. Gamtoje puikiai Laiką praleisk, Ant žolytės pailsėk, Nes ji žaliuoja nuostabiai, Klevo lapai šlama su beržais. –Benetas Autorė:…
Benediktui su vardo diena
Benediktui su vardo diena Amžinas žiedas Nevys niekada, Nes Benedikto meilė Kaip svajonių laivas Atplauks visada. Vardadienio bures Išsaugok širdyje, Išmok džiaugtis Vėjeliu, saulute. Kalbėkis gražiuoju, Dėkok, kad esi. –Benediktas (01.04, 02.12, 03.21, 04.16, 07.11) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benui su vardadieniu
Benui su vardadieniu Tikiesi giedros dienos, Pakeleiviai visi sustos, Pro žiemos langą Paliesk, Benai, Apšerkšnijusias šakeles, Apsipratęs mažomis Vardadienio dovanėlėmis Išsaugok jas širdyje. Tegul akys mato, Skaičiuoja snaiges, Nes krentantis sniegas Palieka pusnyse Svečių pėdas. –Benas (01,04, 06.16) Autorė: Raimonda…
Benadui su vardadieniu
Benadui su vardadieniu Aukštos natos Iškilmingai suskambės, Muzika Benadui – vilties garsai, Svečių mintyse išliks Užsibrėžti prasmingi Vardadienio tikslai. Pasiliks dainuojanti erdvė, Turi gyventi ir kovoti, Kai pievose Mėlynuoja lūbinai, Nes vasara – Šiltų jausmų atspindžiai. –Benadas Autorė:…
Benigmui
Benigmui Senoji liepa Ąžuolui šlama, Kad vaikystės lobis – Tai saulėtas vardadienio kelias. Nes baltos žuvėdros Aukštai suplasnoja, Jų sparneliai suspindi Jūros krantuose, Kūrybingas Benigmas Surenka po audrų kriauklytes, Kurios ateitimi ošia Ir dalinasi svajonėmis. –Benigmas (02.13, 10.31) Autorė:…
Bengtui
Bengtui Pasaulyje daug Grožio, džiaugsmo, Gali, Bengtai, Dalintis gėlėmis, Nes nuostabus Vardadienis palieka Prasmingas dovanėles Po skarotomis eglaitėmis Ir baltu berželiu. Ryte prabudęs Pailsėjęs supranti, Koks gyvenimas brangus. –Bengtas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydui su vardo diena
Beivydui su vardo diena Tai reiškia, Kad, Beivydai, išliksi, Bandysi rasti Kelią ir draugus. Teisybės raktus Dovanojame, Tegul sąžiningumas Dosniai aplankys. Praeiviai pastebės Likimo veidą, Supras, kad laimė Vertinga dovana. –Beivydas (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydui
Beivydui Nerimsta geroji Beivydo širdelė, Nes laukia svečių, Kurie dovanos Aiškumą ir protą, Suspindėsi greitai Talentingumo atspindžiais. Turėsi galimybę Tobulėti lengvai, Tik teigiamas emocijos Ves vilties takais. Atsidursi laiku ten, Kur esi reikalingas visiems. –Beivydas (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorui su vardo diena
Beinorui su vardo diena Aptilo už langų, Atvėso, grynas oras, Laukia šviesus Vardadienio dangus. Vėl kasdienybė Širdyje suspindi, Beinoras visada Ryžtingas ir žvalus. Tegul savaime Žodžiai liejasi, Skamba rudeniška, Graži daina, Nes krentantys kaštonai Aplankys riedantys gatve. –Beinoras (11.02) Autorė:…
Bedui su vardadieniu
Bedui su vardadieniu Čia tik Pavasarinės, šviesios Vardadienio snieguolės, Balti žiemos takai, Esi kaip baltas žirgas, Leki vilties kalnais. Prie tylaus šaltinėlio Surasi pintinėse dovanų, Būsi labai laimingas, Pasidalinsi vilties žiedu, Nes lauks tylus Ir paslaptingas…
Bebui su vardo diena
Bebui su vardo diena Krykštauji, Bebai, linksmai Vardadienio balsu, Skaičiuoji metelius. Prasmingos dienos Jau prabėgo, Bet dar nenusimink, Dainuok, šok, Būk draugų rate, Nes gerbiamas esi. –Bebas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beatui
Beatui Parodome Beatui Laimingą kelią, Tylias jūros kopas, Nes vasara artėja, Laukia gegužis Ir vardadienio diena. Akys apsvaigsta Nuo žiedų, Spalvas išrink, Kurias įvardinsi Šiltu, tyliu vardadienio Širdies balsu. –Beatas (05.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorui
Beinorui Nušluostome širdingai Džiaugsmo ašarėles, Nes visada Esi, Beinorai, Tarp gėlių. Sulaukęs dovanotos Baltos gulbės, Vardadienio sparnus Išskleidęs palieti Reikšmingas lelijas Ir vilties ežero pakrante Nuplauki toli. –Beinoras (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bedui
Bedui Trauk, Bedai, vardadienio keliu, Ten sutiksi daug draugų, Nes prašvis viltis lange, Gegužės spindulys bus Graži dovana. Šildys žemėje visus Skubančius dienos žingsnius, Jausi laimę širdyje, Lauksi krentančių Pavasario lietaus lašų. –Bedas (05.25) Autorė: Raimonda…
Bebui
Bebui Kol gyveni, Bebai, Jauties laimingas, Nes moki džiaugtis Saule, dangumi. Surink prie kranto Palangos gintarėlius, Nunešk į jūrą, Kad jie suspindėtų viltimi. Įžvelk kūrybinius atstumus, Nes reikalingas poilsis, Kad visada turėtum Prasmingus ateities planus. –Bebas Autorė: Raimonda…
Beatrisui
Beatrisui Daug vardadienio lempučių Vakare sumirgėjo, Namuose šviesu, jauku, Supranti teisingai viską, Daliniesi Beatrisai likimu. Knygose proto šviesumas, Išmintinga patirtis, Būk laimingas, reikalingas, Versdamas literatūrinius lapus, Nes aiškiai suspindės Nuostabios mintys, Nukeliausi svajonių takeliu. –Beatrisas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvaldui
Barvaldui Būk, Barvaldai, pranašas, Linkėk vilties, gerumo, Nes Lietuvos žemėje Daug skubančių draugų. Širdingais žodžiais Ir vardadienio puokštėmis Papuošk gimtus namus. Prakalbink spalvingą Čirenantį paukštelį, Surask jo lizdelį prie vilties miškų. –Barvaldas (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartminui
Bartminui Vienintelis balsas pasveikina Ir žemės žingsnis dovanoja Šypseną veide, Prakalbink draugą, Pradžiugink mamą, Nes, tavo Bartminai, Jaunystės širdyje Graži ir išraiškinga Vardadienio padėka. Kaip dvasinis krikštolas Žiemos mintyse suspindi, Esi namų žibintas ir šviesa. –Bartminas (12.09) Autorė:…
Barčiui
Barčiui Vardadienio peizažas Jau pasilieka Širdyje ir mintyse, Nes namuose kūrybingumas – Barčiui dovana. Būk nuostabiu artistu, Dainuok gražias dainas, Palik prasmingas kaukes, Šypsokis visada Klausytojų sulaukęs, Nes jų plojimai Tai skambi ateitis. –Bartys (09.07) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartiminui
Bartiminui Plaukia vilties upės, Krantuose smagu, Nes vardadienio laivelis Pilnas nuostabių Vardadienio svečių. Irklai kaip perlai Labai prasmingai Iriasi tolumoje. Džiaugsmas širdyje, Kūrybingumas atsispindi Bartimino veido bruožuose. –Bartiminas Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barteniui su vardo diena
Barteniui su vardo diena Siekdamas Užsibrėžtų tikslų, Barteni, Surasi vertingos patirties. Pasinaudok ja Realiai apgalvodamas, Siek glaustumo, Elegantiškumo, Plastiškai šokBartenis Kasdienybės ritmu. –Bartenis (09.09) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardadieniu Barnabui
Barnabui Pašventintas vanduo Palies Barnabo veidą, Širdis dėkos tėvams Krikščioniška malda. Birželio debesėliai Plauks kaip laiveliai, Matysi skrendančias Baltas žuvėdras danguje. Tegul birželio mintys Aplankys širdelę, Sutiksi gerą draugą, Kuris dovanos vertybes. –Barnabas (06.11) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barmantui su vardo diena
Barmantui su vardo diena Mėnulis laimina Vardadienio sapnus, Užmik pasitikėdamas Vakaro dangumi. Pažink angelus baltus, Nes tai ramybė Sauganti Barmanto namus. Tegul tavo išraiška Bus visada rami, Nes reikalingas Krikščioniškas poilsis Ir dvasinė atmintis. –Barmantas (09.13) Autorė: Raimonda…
Barkintui su vardo diena
Barkintui su vardo diena Tegul ateina krikščionys, Atskrenda balti angelai, Nes Barkintas Atsivertęs vardadienio bibliją Suspindės širdies spinduliais. Tyrai mylės gyvenimą, Plaukios gailestingumo Šviesiais krantais, Sielos šventumas Papuoš namus, Gyvens pasidalindamas Dvasiniais turtais. –Barkintas (06.15)
Bariui su vardadieniu
Bariui su vardadieniu Laikrodėlio ritmiškumas Tiksi dvasiniu ritmu, Žadina Mielą Barį Kviesdamas melstis kartu, Nes išaušta šviesus rytas, Laukia nuostabūs draugai, Upė, kelias ir tiltelis, Žalias miškas, ąžuolai, Nes laukia nevystantys Gailestingumo pumpurai. Dovanotos dvasines…
Barintui su vardo diena
Barintui su vardo diena Tikėkėk, Barintai, Gerais dalykais, Kurie padės pamiršti sunkumus, Nes ateitis priklauso tik nuo tavęs, Pasitikėk vilties žodžiu, Džiaukis gyvenimu. Kai vilties žodžiai pasilieka širdyje, Žmogus gali įveikti kančią, Nes…

Vyriški vardadieniai B

Sugrąžinkime vardadienių šventę vyrams. Čia rasite smagius ir ar romantiškus sveikinimus vyrams su vardo diena. Jei norite pasveikinti draugą, mylimąjį, darbdavį, tėtį, brolį ar kitą vyriškosios giminės atstovą, nepasikuklinkite išrinkti jam originalų eilėraštį.