Bartminui

Bartminui

Vienintelis balsas pasveikina
Ir žemės žingsnis dovanoja
Šypseną veide,
Prakalbink draugą,
Pradžiugink mamą,
Nes, tavo Bartminai,
Jaunystės širdyje
Graži ir išraiškinga
Vardadienio padėka.
Kaip dvasinis krikštolas
Žiemos mintyse suspindi,
Esi namų žibintas ir šviesa.

–Bartminas (12.09)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė