Bedui su vardadieniu
Bedui su vardadieniu Čia tik Pavasarinės, šviesios Vardadienio snieguolės, Balti žiemos takai, Esi kaip baltas žirgas, Leki vilties kalnais. Prie tylaus šaltinėlio Surasi pintinėse dovanų, Būsi labai laimingas, Pasidalinsi vilties žiedu, Nes lauks tylus Ir paslaptingas…
Bedui
Bedui Trauk, Bedai, vardadienio keliu, Ten sutiksi daug draugų, Nes prašvis viltis lange, Gegužės spindulys bus Graži dovana. Šildys žemėje visus Skubančius dienos žingsnius, Jausi laimę širdyje, Lauksi krentančių Pavasario lietaus lašų. –Bedas (05.25) Autorė: Raimonda…