Bedui
Bedui Trauk, Bedai, vardadienio keliu, Ten sutiksi daug draugų, Nes prašvis viltis lange, Gegužės spindulys bus Graži dovana. Šildys žemėje visus Skubančius dienos žingsnius, Jausi laimę širdyje, Lauksi krentančių Pavasario lietaus lašų. –Bedas (05.25) Autorė: Raimonda…