Bedui

Bedui

Trauk, Bedai, vardadienio keliu,
Ten sutiksi daug draugų,
Nes prašvis viltis lange,
Gegužės spindulys bus
Graži dovana.
Šildys žemėje visus
Skubančius dienos žingsnius,
Jausi laimę širdyje,
Lauksi krentančių
Pavasario lietaus lašų.

–Bedas (05.25)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė