Bedui su vardadieniu

Bedui su vardadieniu

Čia tik
Pavasarinės, šviesios
Vardadienio snieguolės,
Balti žiemos takai,
Esi kaip baltas žirgas,
Leki vilties kalnais.
Prie tylaus šaltinėlio
Surasi pintinėse dovanų,
Būsi labai laimingas,
Pasidalinsi vilties žiedu,
Nes lauks tylus
Ir paslaptingas miškas.

–Bedas (05.25)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė