Beinorui

Beinorui

Nušluostome širdingai
Džiaugsmo ašarėles,
Nes visada
Esi, Beinorai,
Tarp gėlių.
Sulaukęs dovanotos
Baltos gulbės,
Vardadienio sparnus
Išskleidęs palieti
Reikšmingas lelijas
Ir vilties ežero pakrante
Nuplauki toli.

–Beinoras (11.02)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė