Bartiminui

Bartiminui

Plaukia vilties upės,
Krantuose smagu,
Nes vardadienio laivelis
Pilnas nuostabių
Vardadienio svečių.
Irklai kaip perlai
Labai prasmingai
Iriasi tolumoje.
Džiaugsmas širdyje,
Kūrybingumas atsispindi
Bartimino veido bruožuose.

–Bartiminas

Autorė: Raimonda Taškūnaitė