Bartiminai

Bartiminai

Konkretūs piešiniai
Jau dvasiškai paruošti,
Nes lauks
Prie židinio
Mylimi svečiai,
Suprasdama šviesias
Gyvenimo spalvas
Tik vieną išsirink,
Nes ji privalo suspindėti
Vardadienio viltimi,
Ženk, Bartimina, žingsnius
Visada pasitikėdama.

–Bartimina (12.09)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė