Benonai su vardo diena
Benonai Pilna Benona Laimės drebulio Ir kūrybingo atkaklumo, Skaičiuoji tiksliai Sėkmės žingsnelius. Surasdama suolelį parke Džiaugiesi garsiai Rugpjūčio paukšteliu, Nes jo miela giesmė Pasveikina ir drąsina Pakelti visada Vilties sparnelius. –Benona (08.20) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benitai su vardadieniu
Benitai su vardadieniu Esi, Benita, Gera vardadienio Ranka pasiekiama, Tarsi dainuojanti Pajūrio smiltis, Po tyliu gluosniu Dovanėles surandi, Gyvendama taikiai Prie jūros kranto Kopas aplankyk. Ten nėra šalto vėjo, Nes laukia saulutės spindulys. –Benita (06.29) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benitai su vardo diena
Benitai su vardo diena Džiaugiesi, Benita, kad Tave supranta artimi, Nes gamtos grožis Birželio mėnesį Meniškai gražus. Vardadienio dangus Ryte nevėjuotas, šviesus, Diena kaip perlas Dovanoja laimės žingsnelius. Gali surasti pasislėpusį Paparčio žiedą, Sušilti vakare Prie nakties…
Benonai
Benonai Pažvelk į tolį, Čia tavo, Benona, Miškai, upės, krantai, Laiminga nusijuok, Prisimink vaikystę Ir vaikščiok vasaros takais. Galbūt žolė, Mažas paukštelis, Prakalbins vakarais, Nes saulei nusileidus Lauks padovanoti Nuostabūs sapnai. –Benona (08.20) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benitai
Benitai Ilgalaikė dosnių Svečių patirtis, Bekraštis vardadienio laukimas, Tai mieli ir prasmingi Benitos prisiminimai, Nes vilties paukštis Danguje pakyla. Tegul tau rūpi Birželio rytas, Nes kai lietus palyja, Žolė rasos lašeliais Visada suspindi. –Benita (06.29) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benigmai
Benigmai Tegul skamba Vardadienio balseliai, Tik išgirsk, Benigma, Vilties natas, Jūros bangos ošdamos Atkartoja pasveikinimo minutes. Kriauklėje paliksime Spindinčius gintarėlius, Surasdama smelėtą kopų kelią Ramiai pailsėsi Skaičiuodama saulės Atostogų spindulėlius. –Benigma (10.01)
Benetai su vardo diena
Benetai su vardo diena Įvardinsim mielos Benetos vardu Vardadienio statulėlę, Nes ji šviesi, Tyli ir paslaptinga. Tegul pranašystės Dieną išsipildys, Suspindės širdelė Kaip gėlių žiedai, Vakare dainas Draugiškai užtrauksite Visi linksmai. –Beneta Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardadieniu Benediktai
Su vardadieniu Benediktai Prieš vardadienio miegą Paskaityk, Benedikta, romanus, Pirmas lapas tyliai suspindi Vardadienio šerkšnu. Kelyje sutiksi Pramerktas akis, Žalias jų spindėjimas – Paslaptinga ateitis. Dienos kaip debesėliai Plauks toli, toli, Prisimink šį vakarą nuostabų, Nes…
Su vardadieniu Benei
Su vardadieniu Benei Vardadienis – Lyg sena poema, Nebūk, Bene, Kategoriška, griežta, Priimk senus, Naujus draugus, Tegul bendraudami Suranda vilties Ir pasitikėjimo kelius, Nes širdyje plaka viltis, Išgirsi kaip atgimsti, Žemėje laiminga esi. –Benė (05.06) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benei su vardo diena
Benei su vardo diena Esi kita, Nepakartojamo Vidinio grožio, Nes širdies spindesys Tau dovanoja Vardadienio žvakeles. Plauki kaip gulbė Svajonių ežere, Tegul sparneliai Atgaivins svečius, O ežerėlis suspindės Nuo lelijų kvapnių. –Benė Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benai su vardadieniu
Benai su vardadieniu Kaip matoma Dangaus žvaigždelė Suspindi Bena Vasaros sapnuose. Prabusk laiminga, Nes lauks Gražus vardadienis, Vilties atodūsiai Pažadins džiaugtis Ir gyventi, Kai birželio Saulė pateka ryte. –Bena (06.16)
Belindai su vardadieniu
Belindai su vardadieniu Atsidaro linksmi Vardadienio varteliai, Prasiveria mediniai Švarūs langeliai, Aidi svečių balsai, Matysi, Belinda, Prasiskleidusias pavasario Žibuokles nuostabiai. Dar neišeik iš sodžiaus, Gyvenk svajonėmis, Tegul viltis kieme Pasilieka amžinai. – Belinda Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Belai
Belai Pajautus, Bela, Širdies šilumą Dėkok svečiams Mielu žodžiu, Nes nėra jau Vienatvės šešėlio, Kambarys suspindi Vardadienio spindulėliu. Tau prieš akis Gražus gyvenimas, Raudonomis rožėmis Kvepiantys takai. –Bela Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Belindai
Belindai Nejausi nuovargio Ir neliūdėsi, Nes būsi papuošta, Belinda, dorais darbais. Tegul išmintingi žodžiai, Ištarti iš svečių lūpų Visada lydės. Suprasi laimę, viltį, meilę Pasidalindama vardadienio Jaukiais prisiminimais Ir baltais žiedais. –Belinda
Barvydai
Barvydai Miško šokis Laukiamas ir nuostabus, Nes Barvydos vardadienis Laukia smagus. Prisiminimui dainos pasitiks, Gamtos grožis Širdelėje pasiliks, Žalios eglės ir Girios genys, Palydės svečius Prie šventinio stalo Rodydamas gėlėtus dovanų takus. –Barvyda Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydei su vardadieniu
Beivydė Pastatėme raudonų Plytų Beivydei namą, Padovanojome laimės raktus, Praverk vardadienio langelius, Įsileisk svečius vidun, Nes šviečia Skaisčiai saulė, Gyvenimas gražus. Čia rytas bus Mielai sulaukiamas, Palaistysi rūpestingai Dovanotus žiedelius. –Beivydė (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydai su vardo diena
Beivydai su vardo diena Vilties lašai Tau, Beivyda, reikalingi, Nes vėjuotas birželis Atvers vardadienio knygas. Džiaukis rudenėlio pasaka, Mišku, upės krantu, Tai neapsakomo Grožio lietuviška gamta. Sudegindama mintyse Praeities laiškus Gyvenk ateities kelyje. –Beivyda (06.16) Autorė: Raimonda…
Beinorei su vardo diena
Beinorei su vardo diena Vienodi vardadienio Palinkėjimai, Linksmos svečių akys Kaip vilties lašai. Prasminga melodija Namuose skamba, Beinorė ruošiasi Darganotą dieną Eiti rudenio keliais, Nes lapai gelsvi Prie gimto miško Įvairiaspalviai sušlamės. –Beinorė Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bedai su vardo diena
Bedai Tuštoka gatvė, Nes krenta Rudens lašai, Bet Beda jaučiasi Laiminga, nes Minčių pašvaistėje Kūrybinis atodūsis Atgaivins širdelę Nuoširdžiai. Prie lempos žibalinės Paskaityk vardadienio knygas, Nes vakaras tylus Padovanos žvaigždes. –Beda Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beatrisa
Beatrisa Saulė teka, Tyliai leidžiasi, Dovanoja žemei Gražius pavasario sapnus. Ryte prabudusi Pradėk, Beatrisa, gyventi, Kai suskamba Vardadienio varpelis Ir renkasi draugų būrys. Staiga pradėk Mielai šypsotis Atskirdama greitai Vilties veidus. –Beatrisa (03.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beatričei
Beatričei Atminsime Tavo gerumą, Nes pasilieki širdyje, Pasaulio krantas, Laimės upė, Skambi ir laukiama Vardadienio daina. Melsvomis akimis, Beatriče, šypsokis, Dosniais darbais Pradžiugink visada Šaunius svečius, Visiems gera gyventi, Kai ištari vilties žodžius. –Beatričė (07.29, 08.29) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beatai
Beatai Nelėk, Beata, Į svetimą šalį, Praverk svečiams duris, Pamatyk savo bernelį, Neskubink, nes Jis gerbia širdimi. Vardadienio sapnuose Matysi pasimatymus, Ištikimybės takelius, O kai dainelę sudainuosi, Mėnulis linksmai Tau padės užmerkti akis. –Beata (03-08, 09.06) Autorė: Raimonda…
Bazilei
Bazilei Kaip mėlynas Sodo paukštelis Leki toli, toli, Skrisk į vardadienio Linksmą šalelę, Matyk atvykstančius svečius. Užklausk kiekvienos širdelės: „Ar laimė jau arti?“ Nes trokšti vilties rožių, Sėkmė pravers Žaismingai rugsėjo duris. –Bazilė (01.09, 05.17) Autorė: Raimonda…
Batildai
Batildai Tylėdama klausyk Kiekvieno palinkėjimo, Nes žodžiuose Prasminga Batildos ateitis. Esi dangaus kregždutė, Skrisk ten, Kur vaivorykštė Vardadienio spalvomis Ryškiai suspindi Ir visiems pasakyk: „Pavasaris pražydo“. – Batilda (03.14) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvydui
Barvydui Gali, Barvydai, bėgioti Po žalią Žydintį sodą, Pailsėti su svečiais Ramybės vietelėje. Skindamas vaisius, Paliesti vilties šakeles, Tegul tos valandos Prasmingos širdyse pasilieka, Nes vardadienis Dovanoja mįslingus Tulpių žiedelius. –Barvydas (05.05, 08.29) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvydei su vardadieniu
Barvydei su vardadieniu Vardadienio žvaigždė Gražiai sumirga, Žirgeliai pakinkyti Bėga parko takeliu. Skaidrios Barvydės Blakstienos suspindi, Guli birbynės Po šventiniu medžiu. Susėskite, bendraukite Ant žalios žolytės. –Barvydė (09.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barutei
Sugrįžk, Barute, prie Smelėtų kopų, Vėjelis atpūs Vardadienio svajones, Ten palik mažas pavasario pėdutes, Linksmą juoką, Iš toli pamatyk Melsvos pakrantės uostą, Skrendančias žuvėdras Ir atplaukiančias šiltas Atostogų bangas. –Barutė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydė
Beivydė Auksu palijo, Tekanti saulė Žadina Beivydę rytais, Jos spindintį veidą Liečia vėsūs Lapkričio spinduliai. –Beivydė (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydai
Beivydai Žvaigždės seselės Vardadienio vakarą Sustos paslapčia ratu, Beivydos sapnas Kaip šventinis ratas Linksmai suksis, O vakare svečių rogutės Riedės prasmingu kalneliu. Suskaičiuok pusnyse Sušalusius ledukus, Kurie ištirps, Kai žengsi drąsiai Laimės žingsnelius. –Beivyda Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beinorei
Beinorei Melsvos akys suspindėjo, Mato pakilusius paukščius, Vardadienis kaip Dangaus mėnesiena Padovanos Beinorei Vakaro žvaigždynus. Tik langines praverk, Matyk kaip vyšnios žydi, Nes deimantais tave Svečiai pradžiugins, Koralo perlais pasipuošusi Laiką branginsi. –Beinorė Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Moteriški vardadieniai B

Čia rasite iš B raidelės vardadienio sveikinimus skirtus moterims. Tai smagūs ir įvairūs sveikinimai dailiajai lyčiai. Pralinksminkite artimą mielą žmogų šiomis eilėmis, kurios padovanos gerą nuotaiką. Nėra nieko linksmesnio kaip smagiai sutikta Vardadienio šventė.