Baniūtei

Baniūtei

Sulauk, Baniūte, vilties bangų,
Kurios pasiliks prie širdies krantų,
Nes šiltos bangos ir jūros drugiai,
Šilti prisiminimai
Kaip saulės spinduliai.

–Baniūtė (06.25)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė