Bargailei
Bargailei Būk, Bargaile, Verta dėkingumo, Nes ištarti Dievui žodžiai Pasilieka širdyje. Tikėk savo laime Kaip kelrode žvaigžde, Nes viltis padangėje suspindi, Kai sieloje dvasinė žvaigždė. Turėk visada viltį širdyje, Kuri sustiprins kančią kelyje, Palaiminti žodžiai…
X