Bargailei

Bargailei

Būk, Bargaile,
Verta dėkingumo,
Nes ištarti Dievui žodžiai
Pasilieka širdyje.
Tikėk savo laime
Kaip kelrode žvaigžde,
Nes viltis padangėje suspindi,
Kai sieloje dvasinė žvaigždė.
Turėk visada viltį širdyje,
Kuri sustiprins kančią kelyje,
Palaiminti žodžiai kaip varpai
Suspindi skausmo maldoje.

–Bargailė (06.15)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė