Baniūtei
Baniūtei Sulauk, Baniūte, vilties bangų, Kurios pasiliks prie širdies krantų, Nes šiltos bangos ir jūros drugiai, Šilti prisiminimai Kaip saulės spinduliai. –Baniūtė (06.25) Autorė: Raimonda Taškūnaitė