Bangai su vardadieniu

Bangai su vardadieniu

Esi mažas
Spalvingas pieštukas
Dievo rankoje,
Rašantis dvasines
Šviesias mintis.
Kai gruodžio vėjas
Dovanos
Vardadienio lašelius,
Atversdama gailestingumo
Puslapius
Surasi psalmes
Ir giesmes.

–Banga (01.30)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė