Baltrus

Baltrui

Gyvenk nuolankiai,
Nes šventas raštas,
Tau mielas Baltrau,
Palieka išminties psalmes.
Skaityk Bibliją suprasdamas
Dangišką gyvenimą,
Nes Lietuvos žemėje
Gailestingumo mintys
Laimina krikščionio žingsnius
Ir dovanoja laukiančias
Dvasines giesmes.

–Baltrus (08.24)