Bartminei su vardo diena

Bartminei

Vardadienio sūpynėse
Supkis, Bartmine,
Laiminga ir linksma,
Aukštai nuo šlaito
Matyk kelrodes žvaigždes,
Nes vakare sutemus
Dalinsies mėnesiena,
Baltu mėnuliu,
Vardadienio žibintais
Apšviesi visus
Gerbiamus ir
Skubančius svečius.

–Bartminė (12.09)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė