Barmantei su vardinėmis

Barmantei

Nebūk prie durų slenksčio,
Nes rudeninis vėjas ir šaltis
Čia. Laukia nuolankiai
Mielos Barmantės
Tyli, tyli
Namų malda.
Surink dvasinius klevelius,
Uždek rugsėjo žvakutes,
Tegul liepsnelės tylios
Viltimi suspindi,
Tau pasilieka
Vardadienio dovana.

–Barmantė (09.13)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė