Vardadienio proga Barbarai
Vardadienio proga Barbarai eilėraštis Sapnų mėnulis Kaip vardadienio šviesa Suspindi su vilties žvaigžde, Nes Barbaros sieloje kančia, Palaimą randa širdies maldoje. Raudonų rožių puokštė Verta geros širdies, Nes vilties…
X