Beivydė

Beivydė

Auksu palijo,
Tekanti saulė
Žadina Beivydę rytais,
Jos spindintį veidą
Liečia vėsūs
Lapkričio spinduliai.

–Beivydė (11.02)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė