Barintei su vardo diena

Barintei su vardo diena

Išgirsi, Barinte,
Pagalbos žingsnelius,
Praverk pasitikėdama
Ateities duris,
Atskubės krikščionys
Melstis širdimi,
Nes palaiminti
Gyvenimo kraštovaizdžiai
Dovanos aukštas
Dvasines pušis.
Saulės spinduliai sušildys
Vardadienio erdves.

–Barintė (06.15)