Beivydei su vardadieniu
Beivydė Pastatėme raudonų Plytų Beivydei namą, Padovanojome laimės raktus, Praverk vardadienio langelius, Įsileisk svečius vidun, Nes šviečia Skaisčiai saulė, Gyvenimas gražus. Čia rytas bus Mielai sulaukiamas, Palaistysi rūpestingai Dovanotus žiedelius. –Beivydė (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Beivydė
Beivydė Auksu palijo, Tekanti saulė Žadina Beivydę rytais, Jos spindintį veidą Liečia vėsūs Lapkričio spinduliai. –Beivydė (11.02) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
X