Barmantei su vardinėmis
Barmantei Nebūk prie durų slenksčio, Nes rudeninis vėjas ir šaltis Čia. Laukia nuolankiai Mielos Barmantės Tyli, tyli Namų malda. Surink dvasinius klevelius, Uždek rugsėjo žvakutes, Tegul liepsnelės tylios Viltimi suspindi, Tau pasilieka Vardadienio dovana. –Barmantė (09.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
X