Barmantei su vardinėmis
Barmantei Nebūk prie durų slenksčio, Nes rudeninis vėjas ir šaltis Čia. Laukia nuolankiai Mielos Barmantės Tyli, tyli Namų malda. Surink dvasinius klevelius, Uždek rugsėjo žvakutes, Tegul liepsnelės tylios Viltimi suspindi, Tau pasilieka Vardadienio dovana. –Barmantė (09.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Sveikinimai Barmantei su vardo diena

Atvykti pas Barmantę į svečius su gėlėmis yra puiki idėja. Tačiau jei rugsėjo 13-ąją pradžiuginsite Barmantę eilėmis, bus dar puikiau.