Bargailui

Bargailui

Būk, Bargailai, žinomas,
Vertas gražiausio vardo,
Nes moki nuostabiai
Bendrauti, džiuginti
Mielus draugus.
Vaišink šviežia
Beržo sula
Ir vilties ašaras
Nubraukęs
Nuskink pievoje
Pražydusius prasmingus
Vardadienio žiedus.

–Bargailas (06.15)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė