Su vardo diena Benui

Su vardo diena Benui

Štai dainą linksmą aš niūniuoju
Žirgu šuoliuodamas gatve,
Į Vardinių šventę joju,
Kad pasveikinčiau tave.
Ir kai tik gėlę, Benai, tau įteiksiu
Visų kvapniausią ir dailiausią,
Su savo žirgeliu ir sąžine ramia
namo vėl parkeliausiu.

–Benas (06.16)

Autorė: Birutė Sol