Su vardadieniu, Balty

Su vardadieniu, Balty

Išsiųsk, Balty, meilės laišką
Pasauliui, nes jie
Laukia vilties,
Tegul visi kuklūs
Palaiminti žingsneliai
Suskamba garsiai kaip
Vardadienio varpai.
Šviesios mintys užvaldo
Žmogaus sielą,
Brangiausias turtas –
Dangaus įžadai,
Žemiški tikslai.

–Baltys (07.03)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė