Benignai
Benignai Esi, Benigna, šviesi Vardadienio saulutė, Šilčiausiais ryto spinduliais Sušildai vardadienio Augančius žiedelius. Tegul išlieka, Išsilaiko rudeniškas balsas, Nes dar nėra vėjo Ir spalio šalnų. Vartyk visas knygeles, Nes džiaugiasi Autoriaus širdis. –Benigna (10.01)
Benetai
Benetai Ežero vanduo Skaidriausias, Maudykis, Beneta, Atsargiai ir žaisk linksma. Tegul nuostabus Lelijos žiedas Kvepia gaiviai Vardadienio šviesa. Prie jos prisiliesdama Pasijausi karalaite, Žalia varlytė nustriksės, Krante nendrės sušlamės. –Beneta Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benediktai
Benediktai Leisk, Benedikta, Pamatyti Tavo Kiemo draugą, Jo nuostabias Žalias akis. Nes gerumu Abu laimingi jaučiatės, Sėdėdami prie stalo Ir kartodami Vardadienio žodžius – Būsime visada kartu, Čia vaikystės laikas Suspindi išmintingumu. –Benedikta (05.06, 10.08) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benei su vardadieniu
Benei su vardadieniu Svečiai suras Mieste knygynus, Išpirks skirtas Vaikams knygeles. Galės Benė pasidalinti Vasaros pasakėlėmis, Kurios pasibaigia Laiminga pabaiga, Nes ryto saulė Šildo žemę, Vardadienio akmenėlis Suspindi svajonių spalva. –Benė (05.06) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benei
Benei Linkime stiprybės Ir žaismingo juoko, Nes Benės balti bateliai Skuba takeliu Svečiams padėkoti. Sušlama lapeliai Liepos mėnesio gražumu, Vaikiškais burtais Išbursime draugus. Galės džiaugtis Ryto saule, Kvepiančiu pakalnutės žiedeliu. –Benė Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Benai
Benai Mes tavo globėjai, Rūpinamės nuo Mažų dienų, Pakilk, Bena, Virš savęs pačios Ir džiaukis gyvenimu šviesiu. Dovanojame artimųjų meilę Surinkdami berželio lapelius, Tai tavo Vilties medelis, Greitai mielas Paukštelis nutūps. –Bena (06.16) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Belindai su vardo diena
Belindai su vardo diena Priimk, Belinda, Širdingas dovanėles, Kantriai išklausyk Dainuojančias garsias dainas, Nes jos širdingai skamba Kai veide suspindi Vardadienio šypsena. Leisk palinkėti Gražios vasaros, Ateinančių draugų, Jie dovanos tau Skaidrų vandenėlį, Atsigaivinsi draugystės lašeliu. –Belinda Autorė: Raimonda…
Beinorai su vardo diena
Beinorai su vardo diena Nuoširdus susitaikymas, Prasminga vardadienio Dovana. Tegul veidelis šypsosi, Kai kalbi Šventine kalba. Dalinkis šakočiu, Grybukais rudais, Atrask naujas tiesas, Nes upė į Santaką bėga, Šūktelėk ir pamk Svečiams vilties ranka. –Beinora (11.02) Autorė: Raimonda…
Barvaldei su vardadieniu
Barvaldei su vardadieniu Būk pilna Ištvermės ir ryžtingumo, Išsaugok, Barvalde, Gimtus namus, Pulsuojančia gera Vardadienio širdele Sulauk sodyboje Mielų svečių. Pavasariškai pasidžiaugsi Dangaus paukščiu, kuris Paliks džiaugsmo mintyse Vardadienio sparnus. –Barvaldė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvainė
Barvainė Pasislėpusi juokiesi, Nes ieško draugai Dovanos tau, Barvaine, Daug minkštų žaisliukų, Džiaukis krentančiais Vardadienio lašais, Nes rudenėlio beržynai Veda, kur plaukia Ančiukai krantais. Tau primins miške Lauktas linksmybes, Šiltą, saulėtą rytą. –Barvainė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartvilei
Bartvilei Apdovanoji, Bartvile, Gera nuotaika, Supiesi ant sūpuoklių Sultis gerdama, Numalšink troškulį Palietus sklidiną vilties Stiklinaitę, Pavaišink draugę, Kuri šoka linksmą šokį Apsirengusi spalvinga Fėjos suknute. –Bartvilė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bedai
Bedai Linksma dalis prasideda, Susirenka svečiai, Kaip ryto sindulėlis Miela Beda Dalinasi svajonių Melsvais žiedais. Širdingu žvilgsniu Nusišypso, nes pasiruošusi Žingsniuoti pavasario takais, Groti gimtadienio smuikeliu, Sukurta muzika dalintis Su gabiais draugais. –Beda
Beatrisai
Beatrisai Prie aukšto kalnelio Lauks vardadienio žirgeliai, Pasagėlės suspindės, Laimė, meilė atskubės. Jaunas bernužėlis Vardu, Beatrisa, pakvies, Dešine ranka pamos, Pasisveikins nuoširdžiai, Nes mergelė prie krantų, Džiaugsis ryto žiedeliu Pindama kantriai Vilties vainikus. –Beatrisa (03.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartolomėjai
Bartolomėjai Vardadienio žvakelė Tamsoje suspindės, Nes Bartolomėja Kaip raudonkepuraitė Prie upelio su draugais Linksmai laiką praleis. Sugalvok Bartolomėja Tris širdingus norus, Tegul jie išsipildys, Kai dangaus paukštelis Kels baltus sparnelius, Garsiai ryte sučiulbės vyturys. –Bartolomėja Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barvydei
Barvydei Atkeliauk linksma, Nes laukia šaunus būrys, Susitaikymas Barvydei padės Rasti prasmę ir gyvenimo kelius, Nes visą laiką ilgėjaisi Mokyklos, klasės draugų, Džiaugeisi gabumais Išleisdama knygeles, Vilties bangose Plaukei jūros krantu. Be jokių abejonių ir…
Barvaldei
Barvaldei Minčių puošnumas Dovanoja vardadienio grožį, Nes Barvaldės kelyje ir Laukiančioje širdyje – viltis, Balti kaspinėliai Kaip debesėliai Nuo šilto vėjo Nuskrenda toli. Prieik prie balto berželio, Eglutės, pušies, Nes šakos skarotos Kvepia miško kerais. –Barvaldė (05.05) Autorė:…
Barvainei
Barvainei Tvirčiau ženk Vardadienio žingsnį, Nes žemėje daug Laimės kelių, Gyvybė pasilieka, Kai, Barvaine, prieini Prie žydinčios alyvos Vilties žingsniu. Žiedai pabirę Dovanoja gamtos grožį, Dosniai apkabinusi draugą Gyvenk viltimi. –Barvainė (05.05) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartminai su vardo diena
Bartminai su vardo diena Nunešk, Bartmina, Miško paukšteliams Duonos trupinėlių, Nes lesyklėlėje Vardadienio balti Ledukai tirpsta Po nakties šalnų. Svečiai mielai atkas Prisnigtus takelius, Vilties pėdutės Suspindės gražiai su Pirmu žingsneliu. –Bartmina Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartiminai su vardo diena
Bartiminai Geriausia draugė, Namų padėjėja, Išlieki, Bartimina, Kaip Vardadienio fėja, Nes norai pildosi iškart, Esi šauni, Pasveikindami su Rožių puokštėmis Suprantame puikiai, Kad mums visiems Esi reikalinga Ir brangi. –Bartimina Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartminei
Bartminei Čia Tavo, Bartmine, Lietuviška kalba Kaip minčių žiedas, Šviesi, labai aiški, Suprantama pasaulio, Nes gerbiama esi. Apsikabinus nuolankiai Sesę, brolį Dalinkis duonos trupinėliu Uždegdamas šimtus žibintų, Nuvesk visus laimės keliu, Sulaukdama saulutės padėkok, Nes motiniška meilė Laukia…
Bartminai
Bartminai Ateina džiaugsmo laikas, Praverk, Bartmina, Vardadienio vartus, Nestabdoma jaunystė Paliks vilties sparnus. Norėk susigrąžinti valandas, Kai pamatai rudenio paukščius, Nes danguje toli nuskridę Likimą Tau dosnų paliko – Šiandien gyvenimas Mielas, spalvingas, Ypatingai nuostabus. –Bartmina Autorė: Raimonda…
Bartenei su vardadieniu
Bartenei su vardadieniu Gerais darbeliais, Bartene, stebini, Sušildai sušalusias rankutes, Nes šaltas vėjas su draugais Rugsėjo takais keliauja Palikdamas vardadienio pėdutes. Nemėtai dovanoto žaislo, Jį saugai savo glėbyje, Nes rudnosiukas meškinas Skaniai uogienę ir…
Bartei
Bartei Surink, Barte, Nukritusius kaštonus, Ruduo jau svečias Prie Tavo namų. Spygliukai tegul Durs pirštukus, Nes tai vardadienio Gamtovaizdis gražus. Dalinkis riešutėliais Prie lazdyno, Kaip voveraitė Nustriksėk rudenio keliu. –Bartė (09.22) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bartautei
Bartautei Tavo, Bartaute, Gerumas gyvūnėliams Nuves vardadienio mišku, Kartu linksmai praleidę laiką Surinksite rudenėlio Rudus grybukus. Pilnais pintais krepšeliais Nustebinsite svetelius. Linkime surasti laimės kelią Ir pamatyti už ežero kranto Pasiilgusius ramius Gimtus namus. –Bartautė (08.01) Autorė: Raimonda…
Barmantei
Barmantei Pakėlus, Barmante, galvytę Šypsaisi tyliai visiems, Nes krenta lašeliai, Žaliuoja medeliai, Žvėreliai miške Bėgioja linksmai. Paparčio žiedelio Nerasi tikrai, Nuskinsime rugsėjo Rožinius kardelius. Tai rudenėlio grožis, O tu princesė iš pasakos esi. –Barmantė (09.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barkintei
Barkintei Nuplauni, Barkinte, Pavasarinius skanius Žalius obuoliukus Ir pievoje skini žiedus, Jie kvepia ryto saule, Širdingomis svajonėmis, Kantriai sulauk Vardadienio gaivių lašų. Senoliams atiduok Šventines rožes, Nes jie Tave augino, Širdingai glostė plaukus. –Barkintė Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barkintai
Barkintai Mažas angeliukas, Svečių glėbyje Kaip šventas žiedelis, Rūpestingai prasiskleidžia Vardadienio spalva. Barkinta nustebinta Vasaros gerumu, Visada dėkoja, Kai paukštelis Sučiulba balseliu. Tai sodo žydėjimas, Krentantys svajonių lašai. –Barkinta Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Barintei
Barintei Kvepianti pavasariu Kaip gėlių žiedelis Visada Barintė švelni Ir draugų laukiama, Gintariniais karoliais Pasipuošusi atrodai Kaip pajūrio poilsiautoja. Susirink dovanotus kibirėlius, Žaislines pakrantės figūrėles Ir skubėk prie jūros, Čia melsvose bangelėse Undinėlė suspindės. –Barintė (06.15) Autorė: Raimonda…
Barintai su vardadieniu
Barintai Visi pažįsta Barintą geltonkasę, Supintomis ilgomis kasomis, Vardadienio gelsva suknele Dailiai pasipuošusi, Su draugais bendraudama Žaidžia įvairius žaidimus. Jie tobulina vaizduotę, Gali sudėti lego kaladėles, Surasti skaičiukus pagal Tvarkingą numeraciją, Suskaičiuoti knygelių viršelius. –Barinta (06.15) Autorė: Raimonda…
Bargailei su vardo diena
Bargailei su vardo diena Nupieštas piešinukas – Kambarėlio puošmena, Džiaugiesi, Bargaile, žaisdama, Širdimi dėkoji, Nes spalvoti pieštukai – Reikalinga dovana. Birželio rytas Lauks šviesus, Nereiks kuprinės, Ruošti pamokų, Pamiegosi ilgiau Supdama žaisliukus. –Bargailė (06.15) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Mergaičių vardadieniai B

Jei ieškote tinkamų žodžiu mergaitei vardadienio proga, šioje kategorijoje rasite gražių eilėraščių mergaitėms, kurių vardas prasideda raidele B.