Bartolomėjai
Bartolomėjai Vardadienio žvakelė Tamsoje suspindės, Nes Bartolomėja Kaip raudonkepuraitė Prie upelio su draugais Linksmai laiką praleis. Sugalvok Bartolomėja Tris širdingus norus, Tegul jie išsipildys, Kai dangaus paukštelis Kels baltus sparnelius, Garsiai ryte sučiulbės vyturys. –Bartolomėja Autorė: Raimonda Taškūnaitė