Bartolomėjai

Bartolomėjai

Vardadienio žvakelė
Tamsoje suspindės,
Nes Bartolomėja
Kaip raudonkepuraitė
Prie upelio su draugais
Linksmai laiką praleis.
Sugalvok Bartolomėja
Tris širdingus norus,
Tegul jie išsipildys,
Kai dangaus paukštelis
Kels baltus sparnelius,
Garsiai ryte sučiulbės vyturys.

–Bartolomėja

Autorė: Raimonda Taškūnaitė