Armandui

Armandui

Paberk ryte
Širdingus gintarėlius,
Sustok svajodamas
Prie melsvos jūros,
Kuri ošia viltimi,
Nes lauks žiemos tiltelis
Ir vardadienio miškelis,
Žvėreliai džiaugsis
Dovanodami Armandui
Paslaptingas mintis.
Linksmi bėgios po girią,
Nes saulėta padangė visada graži.

–Armandas (01.23)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė