Arkadijui

Arkadijui

Išmok, Arkadijau,
Dalintis širdies saule,
Kuri suspindi
Žiemą už langų,
Nes dovanodami
Seneliai ir tėveliai
Šviesų gyvenimą
Linki sutikti daug
Gerų žmonių.

–Arkadijus (01.12, 11.13)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė