Aušrinei

Aušrinei

Vienas bučinukas
Nuo mylimos mamytės
Į Aušrinės skruostuką
Ir užmigs dukrytė ramiai.
Tegul laimės žvaigždės
Viltimi suspindės,
Būk pilna meilės,
Stebuklingos išminties.
Vardadienio sulauksi,
Akutes ryte atmerkusi
Tyliai pasitik tėvelius
Kaip balta gulbė
Dėkingumo žvilgsniu.

–Aušrinė (07.25, 08.27)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė