Arijui

Arijui

Iškelsime lietuviškas bures,
Surasime jūros irklus
Ir plauksi Arijau
Kaip ežero žuvelė
Sublizgėdama kūrybingumu,
Nes proseneliai išmokė
Prie vaikystės kranto
Pažinti raideles,
Atversti daug knygelių,
Skaityti širdimi eiles.

–Arijus (04.21)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė