Aušrinei
Aušrinei Vienas bučinukas Nuo mylimos mamytės Į Aušrinės skruostuką Ir užmigs dukrytė ramiai. Tegul laimės žvaigždės Viltimi suspindės, Būk pilna meilės, Stebuklingos išminties. Vardadienio sulauksi, Akutes ryte atmerkusi Tyliai pasitik tėvelius Kaip balta gulbė Dėkingumo žvilgsniu. –Aušrinė (07.25, 08.27) Autorė: Raimonda…
Aušrai
Aušrai Saldus bučinukas Mamos glėbyje Ir mielas žaisliukas – Puiki dovana. Tesėk duotą žodį, Būk, Aušrele, paklusni, Sugrįžk laiku į namučius, Praverk vardadienio langelius, Šypsokis nuostabiai. –Aušra (04.27) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Albertai
Albertai Pasitikėk tylia Jūros banga, Nes ji prie Vardadienio kranto Laukia Albertos Su širdinga malda. Tegul suspindi Ant Palangos tilto Dvasinis saulėlydis, Nes čia draugai Supras gailestingumo spindulius. –Alberta (11.21) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Agnietei
Agnietei Geltonos tulpės – Tai Agnietės džiaugsmas, Liminga, nes esi mylima, Prisiminimuose liko vaikystė, Dėkingi šypsomės gyvenimo kelyje. –Agnietė (01.21) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Adai
Adai Mažieji begemotai – Storuliai tinginiai, Laukia linksmų akimirkų, Saulutės spindulėlio Tvenkinio erdvėse. Pavasario musytės Nutūpia ant pilvų, Miela Adutė Su pintu krepšeliu Laukia vardadienio žiedų. –Ada (07.28) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Aušrinei
Su vardo diena Aušrinei Žmogus turi svajonių, Paukštis – vilties sparnus, Tikėk vasaros padange, Kuri suspindi nuo širdies maldų. Tikėjimas, Tau Aušrine, Padės išlikti po kančių, Surask krikščionišką palaimą Su nuoširdžiu vardadienio…
Su vardo diena Aušrai
Su vardo diena Aušrai Paukšteliai džiaugiasi pavasariu Pakeldami vardadienio sparnus, Tikėdama, Aušra, giedra padange Palik draugams laimės takus. Tegul kiekvienas prasmingas darbelis Dovanos dvasinius vaizdus, Suspindėsi Viešpaties ramybe, Kaip angelas globosi namus. Palik…
Su vardo diena Austrai
Su vardo diena Austrai Drėgni rudens lašai Nuplauna vardadienio taką, Gyvenimas suspindi Austros širdyje, Palaimintas lietus palydi, Kai nuoširdžiai su maldomis skubi. Vilties lietus tave palydi, Kai plaka dvasingumas širdyje, Gyvenimo keliuose…
Su vardo diena Austėjai
Su vardo diena Austėjai Geltonas tulpes, Tau Austėja, padovanosime, Šypsokis, būk laiminga kelyje, Tegul širdelė plaka, Ilgai santarvėje gyvena, Akyse suspindi minčių šiluma. Čia du keliai – Pasitikėjimo ir dvasinės pilnatvės, Visi jie…
Su vardo diena Aurorai
Su vardo diena Aurorai Atmerk, Aurora, akis, Matyk ramią jūrą Ir vakaro šiltus krantus, Skrendančios gervės Dovanos Tau viltį, Gyvenimas atrodys nuostabus. Stebėk, kai saulė leidžiasi, Artėja vakaro sapnai, Ten visos žvaigždės Eilėmis suspindi, Kad…
Su vardo diena Aurimei
Su vardo diena Aurimei Žiemos padangė, Šviesios žvaigždės Suspindi širdies maldomis. Žodžiuose pasilieka Vardadienio balsai. Aurimės Širdelė Suspindi su vasario šaltais lašais, Reikia išgirsti palaimintus žodžius, Kad pasimirštų kančios lietus. Palik šviesius prisiminimus, Kad draugai…
Su vardo diena Aurėjai
Su vardo diena Aurėjai Paliks dangus, Tau Aurėja, Žemėje spindulius šiltus, Šviesius krantus ir ramią jūrą, Galėsi plaukti su laivais, Iškėlusi vardadienio bures. Kai vilties lašai suspindės Nuo širdies džiaugsmo ir…
Su vardo diena Aurelijai
Su vardo diena Aurelijai Mintimis, Aurelija, Nuplauk į kitas šalis, Nes draugų laukimas Suspindi dvasine viltimi. Esi labai reikalinga – Kaip dangaus žvaigždė. Švinta naujas rytas – Bus vardadienio diena, Mylėk gyvenimą ir…
Su vardo diena Auksei
Su vardo diena Auksei Lauk, Aukse, spindulėlio Ir šilto vasaros lietaus, Nes žiema užpustė kelią Su sausio snaigėmis. Suspindi vardadienio ledas, Prie namų slidu, Tik vilties žingsneliai Palydės visus svečius. Tegul ramybė pasilieka Po…
Su vardo diena Augūnai
Su vardo diena Augūnai Viešpaties žiedas Skleidžiasi krante, Atgailauk, Augūna, Suradus šviesą savyje. Vardadienio žieduose Palik viltį, svajones, Tikėk gyvenimu, Kuris laimina kančias. Surasime nuostabias lelijas, Nes dvasiniame krante šviesu, Jos kaip nakties švyturys Suspindi santarvės…
Su vardo diena Augustinai
Su vardo diena Augustinai Plaukia baltos gulbės, Dovanoja dvasinį džiaugsmą Ir Augustinos širdies troškimus. Pajausk ramybę vilties eilėse, Nes kiekvienas žodis laimina kančias, Nepalieka skausmo ir liūdnų minčių, Kad žmogus tikėtų…
Su vardo diena Augustei
Su vardo diena Augustei Klaupkis, Auguste, prie kryžiaus, Dėkok pažindama Gyvenimo klaidas, Nes kasdienybėje Daug skausmo, vargo, Išgelbėk draugų sielas, Išklausyk maldas. Tegul rugpjūčio saulė Sušildo, veidą, darbščias rankeles, Kurios palies melsvas rugiagėles, Nes dangiška…
Su vardo diena Augminai
Su vardo diena Augminai Pakelk dvasinius sparnus, Augmina, vardadienio proga Prasmingoje kūryboje Ir suspindėk vilties žvaigždėmis. –Augmina (07.28) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Audronei
Su vardo diena Audronei Sužinosi savo, Audrone, kelią, Kai būsi vardadienio maldose, Gailestingumo spinduliais sušildys, Kad skausmas pasimirštų ir kančia. Tegul tyla palieka mintyse ramybę, Kad rastum dvasinių jėgų, Kurios Tau…
Su vardo diena Audrei
Su vardo diena Audrei Čia jūra ošia Ir vardadienio krantai, Nebūna šalto vėjo, Plaukia ateities laivai. Gyvenimas suspindi eilėse, Kūryba laimina visas kančias. Likimas dovanoja Audrei Saulėtas dienas, Kad pasidžiaugtų širdelė, Nes tikėjimas šalia, Daug…
Su vardo diena Audingai
Su vardo diena Audingai Daug spindesio žiema palieka, Nes medžiai puošiasi vilties šerkšnu, Smagu, kai krenta pirmos baltos snaigės, Žemė pasidengia dvasiniu ledu. Skubėk mažais žingsneliais Praverti Viešpaties duris, Palik laukimą Praverdama…
Su vardo diena Astrai
Su vardo diena Astrai Širdis suspindi laime, Kai pasiliekame, Astra, kartu, Padovanotos rožės skleidžiasi, Tikėk ir melskis, Tegul rugpjūčio palaima Dovanos žvaigždėtus takus, Kurie suspindi Vardadienio naktį Stebuklingu atspindžiu. –Astra (08.10) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Asterijai
Su vardo diena Asterijai Vardadienio svajonė Kaip dvasinė vaivorykštė Suspindi Asterijos širdyje, Ji dovanoja šviesų rytą, Leidžia šventai gyventi, Džiaugtis širdies malda. Mintyse daug pasitikėjimo, Gražios ateities, Širdelėje vilties. Tikėk, kad išsipildys norai Ir suspindės…
Su vardo diena Astai
Su vardo diena Astai Tu, Asta, esi jo mokinė, Save sustiprink ryto maldose, Dėkok, kad žemėje tikėjimą palieka, Jis suspindi dvasine šviesa. Tegul kiekvienas žingsnis, Ištartas šventas vardadienio žodelis Ištirpdo kančios…
Su vardo diena Arvilei
Su vardo diena Arvilei Minčių pasaulyje svajonės, Nuoširdžios vardadienio eilės Ir kūrybinė šviesa, Nes širdyje mielos svajos Ir plaukianti Arvilės eilių banga. –Arvilė (02.04, 07.13) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arvaidei
Su vardo diena Arvaidei Gyvenk, Arvaide, Kūrybinėse erdvėse, Nes šviesios mintys išvaduoja Nuo skausmo, kančios. Svajonės kaip ryto padangė Suspindi laimės žvaigždėmis, Padovanoja kūrybinę erdvę, Vėl žmogus džiaugiasi Praverdamas bažnyčios duris. Čia Dievo balsas…
Su vardo diena Arūnei
Su vardo diena Arūnei Paukštelis viltį Tau palieka, Kai širdyje vardadienio šviesa, Pamerkusi, Arūne, Gailestingumo rožes Gyvenk malonėmis Ir suspindėk dvasine spalva. Kai krenta baltos snaigės, Skarotos eglės pasipuošusios Žiemos skraiste, Žibintas viltimi suspindi, Kad…
Su vardo diena Arminei
Su vardo diena Arminei Su Dievo pagalba Būk, Armine, saugi, Rytas dovanos Spindinčias vardadienio viltis. Būk šviesi padangė, Gailestingumo spindulys, Tavo kelias bus palaimintas Pagarba, išmintimi. –Arminė (01.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su vardo diena Arimantei
Su vardo diena Arimantei Dovanojame, Arimante, Dvasinį angeliuką, Kuris suspindi vakaro viltimi, Ant eglės šakelės stebuklus palieka, Kad prisimintum draugus. Kai krenta baltas sniegas, Miškai paskendę pusnyse, Tegul pasaulyje Vardadienio gerumas suspindi, Kai susėsite…
Su vardo diena Apolonijai
Su vardo diena Apolonijai Tavo, Apolonija, Sielos grožis suspindi, Gražiausia vardadienio Gėlelė esi. Pagarbiai akis užmerkus Melskis širdimi. Tai dvasinis grožis – Širdies spinduliai, Šiltos draugams eilės Ir gailestingumo sparnai. Prašau turėk vilties, kantrybės, Nes laukia…

Moteriški vardadieniai A

Mūsų vardas yra mielas ausiai, skaityti sveikinimą su juo taip pat yra smagu. Nepamirškite padovanoti gražių eilių savo artimam žmogui ar kolegai. Taip malonu ir miela, kai tave prisimena ir primena, kokia ypatinga esi ir koks gražus neįprastas tavo vardas, kuris turi savo reikšmę. Čia rasite puikių eilėraščių moterims vardadienio proga, kurių vardas prasideda iš A.